Miljöanpassad sjukvård på export

Att öka exporten för svenska företag som levererar miljöförbättrade produkter, tjänster eller systemlösningar till hälso- och sjukvård. Det är målet med projektet Sustainable Healtcare som nu drar igång.

Miljöanpassad sjukvård på export

Det är nätverket Sustainable Business Hub som fått cirka 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för att driva projektet som ett trettiotal företag är med i.

– Svenska sjukhus är i världsklass med låga koldioxidutsläpp och låg miljöbelastning. Flera av företagen som är aktuella för projektet har levererat energieffektiva produkter och lösningar till dem. Nu ligger fokus på att få ut dem på export, säger Håkan Knutsson, vd för Sustainable Business Hub.

Leda till nya produkter

Daniel Eriksson, projektledare från Stiftelsen TEM vid Lunds universitet, berättar att projektet drar igång nu och att man kommer att arbeta aktivt under 18 månader. En av fördelarna med projektet är att man nu har flera kanaler.

– Styrkan är att vi har en stark referensgrupp med folk som jobbar med miljöfrågor. Det finns alltså mycket kunskap som kan läras ut till företagen och tänkas leda till nya produkter. Som i sin tur kan leda till mer export och mer pengar till sjukvården, säger han.

Projektet tar avstamp i projektet Sustainable Hospitals, ett koncept som marknadsförs inom Exportrådets SymbioCity. Partners är Business Region Göteborg och Hälsoteknikalliansen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.