Miljö och klimat i nya plan- och bygglagen

Miljö- och klimathänsyn får större utrymme i förslaget till ny plan- och bygglag. Bland annat kan kommunerna kräva klimatanpassning för att bygglov ska ges.

Miljö och klimat i nya plan- och bygglagen

Förslaget på en ny plan- och bygglag som regeringen presenterade tidigare i veckan innebär ändringar inom områdena klimat och miljö. Propositionen En enklare plan- och bygglag överlämnas i sin helhet till riksdagen nu på tisdag och innehåller bland annat krav på att klimatet ska beaktas i bygglovsärenden och att byggnader med betydande miljöpåverkan förutom bygglov även måste ha en detaljplan.

Om lagen godkänns förväntas den träda i kraft den 2 maj 2011. Den ersätter tidigare lagstiftning från 1987 och 1994.

Miljö i regeringens förslag:

* Miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbete. Gäller både minskad påverkan och anpassning till exempelvis klimat.

* Kommunerna ska bland annat ta hänsyn till miljökvalitetsmålen och regionala klimat- och energistrategier i sin planering.

* Klimatet ska beaktas även i bygglovsärenden.

* Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan då krävs även detaljplan.

* Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som förebygger översvämning, erosion och markförorening.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.