Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Miljö allt viktigare vid upphandling

Varje år upphandlas det för ca 400 miljarder kronor i de svenska kommunerna. Juristen och miljösamordnaren Charlotta Frenander ser till att miljön kommer med som en viktig aspekt när något ska upphandlas i Örebro län. Varor som är bra miljömässigt är sällan dyrare att upphandla. Dilemmat är bara att kunskapen i miljöfrågor brister hos många upphandlare.

Från ett ljust och luftigt kontor mitt inne i Örebro sköter Charlotta Frenander miljöanpassningen av länets upphandling. I Örebro upphandlas det årligen för drygt 2 miljarder kronor. Allt från diskmedel till transporter ska passera upphandlarnas bord och Charlotta Frenander finns alltid med på ett hörn, som en lobbyist för miljön när något ska upphandlas i någon av länets 13 kommuner. Inför varje upphandling träffas involverade i arbetsgrupper för att diskutera vad det är de behöver när det gäller kvalitet och funktion och Charlotta Frenander ser till att miljökrav specificeras, skriver miljökravsspecifikationer och diskuterar med grupperna. Sedan värderas frågor som pris, miljö, kvalitet och funktion utifrån relevans och en poängbedömning görs. Kommunen tillämpar sällan ”lägsta pris modellen” och hur de olika frågorna viktas är en ständig diskussion i arbetsgrupperna.

Kunskap viktigt

Att det skulle vara dyrare att ta hänsyn för miljö är enligt Charlotta Frenander en myt, det behöver inte kosta mer. Vilka varor som upphandlas beror snarare på kunskap och intresse från upphandlare, kommun och ledning och här är variationerna och kunskapsnivåerna i landet stora.

– Som upphandlare måste man förstå varför det är viktigt att ta med miljöaspekter i en upphandlingsprocess, annars är det lätt att frågan glöms bort, säger Charlotta Frenander.

Miljöfrågor är svåra att ta på och det tar tid innan konsekvenserna av en skadlig produkt visar sig i naturen. Dålig kvalitet däremot märks på en gång. Är ett bord slarvigt gjort syns det att det är snett eller att det vippar. Upphandlarens kunskap påverkar upphandlingsprocesserna och Charlotta tycker att upphandlare borde utbildas i frågor som rör miljö- och hälsa för att förstå skadliga produkters långsiktiga miljöpåverkan och kunna ta väl övervägda beslut.

– Kan man sätta in arbetet med den egna upphandlingen i ett större sammanhang är det också lättare förstå varför något ska prioriteras. En upphandlare som har kunskap om övergripande nationella miljömål, som exempelvis en minskad växthuseffekt, och vet hur växthusgaser bildas, kan lättare se varför miljöaspekter bör övervägas vid upphandling av transporter i den egna kommunen, säger Charlotta Frenander.

Dialog med branschen

Stora summor spenderas årligen på upphandling och att från offentlig verksamhet ställa vissa krav är ett bra sätt att driva viktiga frågor i ett samhälle, exempelvis miljömässiga eller sociala som att verka för jämställdhet och motverka diskriminering. Enligt Charlotta Frenander är det oerhört viktigt att föra en dialog med branschen. Vad behöver kommunen, hur kan leverantörerna möta de krav som finns? Hon är mån om att påpeka att det inte handlar om att sätta dit någon utan om att tillsammans jobba mot samma mål.

– Om leverantörerna vet att exempelvis miljö är en viktig fråga för oss så är de måna om att utveckla den biten och att påverka sina underleverantörer. På så sätt får de sälja sin produkt, säger Charlotta Frenander.

Men kraven får inte vara alltför tuffa, det är viktigt att leverantörerna känner att de faktiskt är möjligt att uppfylla dem. Samtidigt ska man inte heller vika sig för lätt så det är en balansgång.

För att miljö ska bli en naturlig del i upphandlingsprocessen krävs det att frågan förankras i verksamheten. Miljö måste bli rutin, det ska inte vara det där lilla extra som man lätt glömmer bort att ta hänsyn till. Charlotta Frenander tror att det är viktigt att förankra miljö som ett begrepp i hela organisationen. Om exempelvis en utbildning ordnas i ämnet är det viktigt att skicka folk från hela förvaltningen, speciellt ekonomin och inte bara den miljöansvarige.

– Får alla samma utbildning vet hela organisationen vad arbetet går ut på. Man talar samma språk och kan lättare kommunicera. Är bara den miljöansvarige insatt kommer den personen att arbeta i motvind, ingen förstår vad den talar om, säger Charlotta Frenander.

Miljökravssystem

Hon tror att EKU, ett internetbaserat verktyg för ekologiskt hållbar offentlig upphandling, kommer att bli vägledande vid upphandling i framtiden. Verktyget innehåller förslag till miljökrav för olika varor och tjänster, men är än så länge under uppbyggnad. När det väl blivit förankrat har den som känner sig osäker något konkret att luta sig mot i upphandlingsprocessen.

Själv tycker hon sig ha ett bra stöd från kommunen. Här är miljöfrågor något som prioriteras, det finns en förståelse för hennes arbete och hon ser positivt på framtiden. Hon tror också att de nya EU-direktiven för upphandling kan ge ett större svängrum för ekologiskt hållbar upphandling. I nuläget är rättstillämpningen något snäv, men nu tyder de nya förslagen på att man kan få börja ta hänsyn till hela produktens livscykel i sina bedömningar. Rättspraxis lättar upp.

Charlotta Frenanders visioner inför framtiden är många. Miljöfrågorna är stora och abstrakta, men att de måste lösas är en konkret verklighet som inte går att ducka för.

– Offentlig upphandling kan indirekt verka som ett medel för att bygga upp ett hållbart samhälle, säger Charlotta Frenander.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.