Mikroplaster kan förbjudas i EU

Kemikalier Den europeiska kemikaliemyndigheten lämnar ett förslag om förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa menar att förbudet är nödvändigt för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Mikroplaster kan förbjudas i EU
Shutterstock

En begränsning kan komma att införas i EU:s kemikalielagstiftning Reach för mikroplast i bland annat kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, färger och lacker. Förslaget omfattar också medicintekniska produkter samt produkter inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Förbudet ska gälla mikroplast som tillsatts med avsikt i produkterna. I förslaget finns vissa undantag, till exempel för industriella användningar och där inga utsläpp av mikroplast till miljön väntas vid normal användning. Om förslaget genomförs kan utsläppen av mikroplast till miljön minska med uppskattningsvis 400 000 ton på 20 år, enligt Echas beräkningar.

Förbud mot mikroplaster kan träda i kraft 2022

– Förslaget kommer inom en snar framtid skickas ut för offentligt samråd inom EU. Då finns möjlighet för myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner att tycka till om förslaget. Ett beslut kan tidigast komma 2020. Ett eventuellt förbud kan tidigast börja gälla 2022. Dock finns olika föreslagna implementeringstider för olika produktgrupper som omfattas av förslaget, säger Olof Johansson, kemist på Kemikalieinspektionen till Miljö & Utveckling.

Myndigheten Echa bedömer att mikroplasterna är extremt svårnedbrytbara i miljön och praktiskt taget omöjliga få bort när de har släppts ut. Echa konstaterar också att det i dagsläget inte går att bedöma de långsiktiga effekterna av utsläpp av mikroplast.

Bredare förslag

– Kemikalieinspektionen har tidigare föreslagit åtgärder mot mikroplast i kosmetiska produkter och det finns i dag ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Det nya förslaget, (på EU-nivå), är betydligt bredare, omfattar flera produktgrupper. Vi får avvakta och se hur det slutgiltiga förslaget utformas, berättar Olof Johansson.

Läs mer om förslaget här.

Läs mer: Svenska mikroalger bäst i test

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.