Mikrober ska bli bättre på att göra förnybart flygbränsle

Biobränsle Forskare har visat att fossilt bränsle kan ersättas i stor skala, om mikrober blir bättre på att jäsa biomassa. Om tio till femton år kan konkurrenskraftigt biobränsle för flygplan vara ute på marknaden.

Mikrober ska bli bättre på att göra förnybart flygbränsle

Forskare på Chalmers har visat att om mikrober kan fås att arbeta bättre, går det att framställa flygbränsle och annat från växter som kan konkurrera med det fossila även vad gäller priset.

Bränsle från växter som går att jämföra med fossilt vad gäller funktion finns redan idag men det kostar ungefär tio gånger så mycket. Ska det fossila bränslet i flygplan och tunga transporter ersättas måste biobränslet bli billigare.

– Vi kommer inte att få något med konkurrenskraftigt pris de närmaste fem åren, men om tio till femton år kanske, säger Eduard Kerkhoven, forskare på institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers tekniska högskola.

Jästsvampar kan kanske klara det

En sorts mikrob som går att använda i de mikrobiella fabrikerna är jästsvamp. Det finns många genverktyg för att vidareutveckla den så att de arbetar fortare, effektivare och omvandlar en större andel av biomassan så att den kan användas till bränsleproduktion.

Redan nu finns naturliga bakterier som klarar av omvandlingen av växter till användbar biomassa bättre än jäst. Men då handlar det om organismer som inte är lika väl kända och för vilka det inte finns lika många färdiga genverktyg för att förbättra dem.

När jästsvampar, bakterier och andra mikroorganismer gjort sitt, kan biomassan tas hand om i processindustrier som liknar oljeraffinaderier. Men de behöver inte finnas där oljetankers kan lägga till, utan i skogen till exempel för svensk del.

Konkurrera med mat

Råvaran kan också odlas i landskap där det idag är svårt att odla något alls på grund av torka till exempel. Då behöver bränsleproduktionen inte konkurrera med matproduktion, vilket sker om sockerrör används till exempel.

Molekylerna som kommer ut ur processen, är i princip desamma som de fossila så de går att använda i befintliga motorer. Flera företag arbetar inom området, även oljebolag.

– Vi kan ersätta allt fossilt bränsle med det här, säger Eduard Kerkhoven.

Snabbare med mer pengar

Utvecklingen kan gå fortare, om mer pengar investeras. Men området har drabbats av bakslag efter att alltför optimistiska prognoser inte uppfyllts.

– Mikroorganismer arbetar inte alltid på det sätt som du vill, säger Eduard Kerkhoven.

Studien som visar vad som fattas för att nå fram till fossilfri jet- och motordrift är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Energy.

Läs mer: Sverige kan börja producera bioflygbränsle

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.