Metoden som minskar transporternas klimatpåverkan

transporter Med Cerometoden kan organisationer testa olika sätt att minska klimatpåverkan från resor – men också förutspå hur en flytt skulle påverka resvanorna. Metoden testades under en workshop på Miljöstrategidagarna.

Metoden som minskar transporternas klimatpåverkan
Adobe Stock

Det finns många rattar att skruva på när en verksamhet vill minska sin klimatpåverkan från transporter. Och var ska man dra gränsen – ska arbetsgivaren lägga sig i hur personalen tar sig till jobbet?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Jesper Johansson, Transformo, och Markus Robèrt, KTH, visade genom praktiska övningar på Miljöstrategidagarna hur gränsdragningen och valen av åtgärder kan gå till. Cerometoden är utvecklad av Markus Robèrt, och presenterades 2007. Sedan dess har över 90 organisationer jobbat med metoden, varav 37 kommuner och 40 större företag. Totalt finns över 200 000 personers resvanor och möjligheter att ställa om till hållbarare resor kartlagda.

– Vi kan göra en prognos på vilken resa som sannolikt väljs från punkt A till punkt B. Det gör att vi kan stödja organisationer som behöver bedöma till exempel hur många sammanlagda restimmar som skulle sparas om man flyttade till en ny adress, säger Markus Robèrt.

Behandlar både klimat och kostnader

Det gäller som alltid att ha klart för sig vad man vill uppnå. Ett klimatmål i form av minskade koldioxidutsläpp behövs, men också en målsättning för minskade kostnader. En del klimatåtgärder kommer att kosta verksamheten pengar, medan andra sparar. När de olika alternativen matas in i programvaran visar det sig snart vad som är genomförbart och inte.

– I målformuleringen ingår koldioxidutsläpp och ekonomi, men man kan också lägga till sådant som medarbetaracceptans och hälsotal. LCA kan ingå i modellen. Det beror på beställarens önskemål, säger Markus Robèrt.

Dessutom anpassas modellen utifrån geografiska data, vilken verksamhet som bedrivs, med mera.

Enkät om resvanor ger underlag

De vill helst få så detaljerade data som möjligt, och därför görs en enkät om de anställdas resvanor. Det är den enkäten som nu besvarats av över 200 000 personer och blivit underlag för rese-simuleringsmodellen.

– Det är en webbenkät med ett inbäddat kartverktyg, som brukar få en bra svarsfrekvens, säger Markus Robèrt.

Enkätsvaren analyseras av en reskostnadsanalytiker under ungefär en vecka, men totalt tar det två år att genomföra Cerometoden i alla dess beståndsdelar. Efter enkäten är det dags för workshop, när ett smörgåsbord med olika åtgärder presenteras och diskuteras. Olika funktioner i gruppen brukar ha olika uppfattning om vilka åtgärder som är praktiskt genomförbara och vettiga att satsa på, vilket också visade sig i workshopen på Miljöstrategidagarna.

Gott om alternativ

När väl gruppen har vänt på alla stenar – vilket under workshopen visade sig ta lång tid eftersom alternativen till åtgärder var många – är det dags att sätta igång med det praktiska arbetet. Avslutningsvis ska det följas upp.

– Det är roligt när det blir tävling mellan till exempel två bolag. IBM och Microsoft tävlade hårt om att minska sin klimatpåverkan mest, berättar Markus Robèrt.

Läs mer: Uppdrag hållbara transporter

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.