Metallföroreningar renas med avfall

Läckage från gamla gruvområden är den största källan till metallföroreningar i Sverige. Nu kan föroreningarna minska med hjälp av industriellt restavfall från andra verksmaheter.

Metallföroreningar renas med avfall

I en doktorsavhandling presenterar miljökemisten Lotta Sartz vid Örebro universitet en lösning på föroreningarna om hon anser är både enkel och kostnadseffektiv. Genom att använda restprodukter från andra industrier, antingen direkt i gruvavfallet eller som filter där lakvattnet rinner ut, kan man höja pH på det sura lakvatten som frigör och transporterar ut metallerna ur gruvavfallet.

– Det är samtidigt en vinst för de industriföretag som annars måste betala för att ta hand om sina avfallsprodukter, säger Lotta Sartz.

Ska testat i full skala

Metoden gäller de gruvområden där man brutit metaller ur sulfidmalm, vilket motsvarar ungefär tre fjärdedelar av gruvorna. Forskningen bygger på både laboratorietester och fältförsök och omfattar restprodukter från fyra olika branscher: kalkindustrin, stålindustrin, pappersmassaindustrin samt energiproducentindustrin.

– Resultaten visar att en del av de här materialen har en god förmåga att neutralisera gruvavfallet eller lakvatten från gruvavfallet och minska utläckaget av tungmetaller. Så nu ska vi gå vidare och testa dem i full skala.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.