Mest fluorämnen via mat

Maten är människors främsta exponeringskälla för hälsovådliga fluorämnen, så kallade per- och polyflourerade föreningar (PFC:er) visar en avhandling från Örebro universitet.

Mest fluorämnen via mat

PFC:er är fluorföreningar som gör material vatten-, smuts- och fettavstötande och används bland annat i kokkärl, kläder och förpackningar. De har tillverkats sedan 1940-talet och på senare år har ämnena ifrågasatts eftersom de har visat sig vara cancerframkallande och reproduktionsstörande för människor. Försöksdjur har fått en lång rad biologiska effekter som till exempel påverkad leverfunktion och fettsyreomsättnig. När kläder och emballage som innehåller PFC:er kasseras sprids PFC:er i miljön och ämnena finns i blodet hos så gott som alla människor idag.

I studien vid Örebro universitet ingick exponeringskällor som mat, vatten, inomhusluft och husdamm, där samtliga innehöll PFC:er, men maten gav det övervägande utslaget.

– När det gäller de fluorämnen som det finns mest av i blodet, PFOS (perflouroktansulfat) och PFOA (perflouroktansyra), kommer mer än 70 procent av det totala intaget från maten, säger Ingrid Ericson Jogsten som är miljökemist och som står bakom avhandlingen.

Det har dock varit svårt att fastställa hur fluorämnena har hamnat i maten. En del finns i själva råvarorna, men även olika förpackningsmaterial och kokkärl kan tillföra fluorämnen.

– Vi har jämfört rå och tillagad mat, liksom förpackad och oförpackad, men det finns inget entydigt svar, säger hon.

I dag har användningen av de två vanligaste PFC:erna PFOS och PFOA begränsats inom västvärlden, men eftersom ämnena är mycket stabila kommer de att finnas i miljön under lång tid.

– Samtidigt dyker det upp nya ämnen som tycks kunna brytas ned till mindre molekyler som liknar PFOS och PFOA. Det finns en stor efterfrågan på ämnen som har just dessa egenskaper, att vara vatten-, smuts- och fettavstötande, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste