Mer kvicksilver i fisk efter stormen Gudrun

Mängden metylkvicksilver i ytvattnet riskerar att öka markant i de områden som drabbats värst av stormen Gudrun. Det visar en studie kring utlakning av kväve och kvicksilver från stormskadad skog som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört inom ramen för Skogsstyrelsens projekt Stormanalys. Beräkningar av bland annat hyggesareal, mängd växande skog, hydrologi och markanvändning visar att utlakningen av både kväve och kvicksilver, framförallt metylkvicksilver, riskerar att öka i hela Götaland som en följd av stormen. Lokalt kan belastningen av metylkvicksilver i ytvatten öka med över femtio procent. Något som bland annat kan innebära en stor risk för ökade kvicksilverhalter i fisk.

– Effekterna av stormen på mängden kväve och kvicksilver i vattnet riskerar att finnas kvar en lång tid framöver, säger Olle Westling, IVL.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.