Mer grön handel i EU

Nu trappas tempot upp för att åstadkomma miljöanpassad upphandling upp inom EU. EU-kommissionen har kommit med ett antal kärnkriterier för offentlig upphandling som ska gälla i alla de 27 medlemsstaterna.

Kriterierna för miljöanpassad upphandling gäller varor och tjänster i tio sektorer och är utformade för att vara enkla att tillämpa och inte ge några större administrativa kostnader, skriver JP infonet. Tillsammans med de verktyg som kommissionen tidigare tagit fram för miljöanpassad upphandling ska de fungera som en miniminivå och gäller framförallt de mest centrala miljöaspekterna.

Kärnkriterierna kan också kompletteras med så kallade ”omfattande kriterier” där man tittar på fler omständigheter och en högre grad av miljöskydd och är gjorda för myndigheter som vill gå längre.

Harmoinserad upphandling

Hela syftet med ”paketet” är att åstadkomma en miljöanpassad upphandling med ökad harmonisering för att underlätta upphandlingen på den inre marknaden. Användandet av kärnkriterierna blir inte obligatoriskt men medlemsstaterna ska införa riktlinjer och metoder och en handlingsplan för hur de ska implementeras.

EU-kommissionens förslag är en del i ett större åtgärdsprogram kring hållbar konsumtion och produktion inom EU. Det ska också ligga till grund för nya samordnade styrmedel för att förbättra produkters energi- och miljöprestanda, framförallt kring miljömärkning i EU, energimärkningsdirektivet och det nya Eco-designdirektivet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.