Mer energi ur biomassa i Uganda

I Afrika söder om Sahara finns den största potentialen för bioenergi i världen. För att nyttja resursen och utveckla bionenergin diskuterades frågan vid konferensen World Bioenergy i Jönköping.

Bionenergin utgör mellan 70 till 90 procent av den totala energiförbrukningen söder om Sahara. Dock anser Sunil Dhingra, forskare vid Energy Resource Institute, TERI i Indien, att användningen är ineffektiv och att man måste utveckla modern bioenergi. Han leder ett pilotojekt i Uganda som finansieras av Världsbanken och tanken är att de två utvecklingsländerna ska hjälpa varandra.

Indien har sedan tidigare stor erfarenhet av småskalig produktion av bioenergi, som bland annat förgasning av biomassa för produktion av el och värme. TERI driver fyra pilotprojekt i Uganda. Ett av dessa är just en förgasningsanläggning där biomassa omvandlas till el och utbildning av underhållspersonal för bioenergianläggningar.

Projekten har visat att det går att producera mycket mer energi ur samma mängd biomassa än man gör idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.