Mer avfall men ökad återvinning

Enligt ny statistik från Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF ökade avfallsmängden tre procent mellan 2004 och 2005. Även mängden farligt avfall har ökat med tre procent. Men på ett år har hushållsavfallet som deponerats nära nog halverats från från nio till fem procent av totalmängden. Sedan 1994 har deponeringen minskat med ca 85 procent.

Drygt 34 procent av hushållsavfallet gick år 2005 till materialåtervinning. Det är en ökning med cirka sex procent jämfört med föregående år. Förbränning med energiutvinning ökade med tio procent 2005, till knappt 50 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.