Mejeri börjar klimatkompensera

Bondeägda mejeriföretaget Arla ska börja klimatkompensera för sina ekologiska produkter.

Det är den ekologiska mjölken, gräddfilen och vispgrädden som nu ska klimatkompenseras.

– Vi vill genom denna satsning bidra till att göra eko till mer än en nisch. Arla lanserade den första ekomjölken redan 1991. Klimatkompensationen tar oss ett steg till. Vi vet också att allt fler konsumenter vill ha produkter som produceras ekologiskt och är bra ur klimatsynpunkt, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekosatsning i ett pressmeddelande.

Företaget klimatkompenserar för alla utsläpp genom trädplantering i skogsjordbruk i Mocambique. Förutom positiva klimateffekter bidrar träden också till biologisk mångfald, bättre jordmån för odling av grödor och förbättrade sociala förutsättningar för lokala bönder. Trädplanteringen görs genom projekt från U&WE i samarbete med bönderna och kontrolleras av certifieringsorganet Plan Vivo. Arla Eko orsakar utsläpp av cirka 84 000 ton CO2eper år. För att kompensera för denna påverkan bidrar Arla till att ungefär 250 000 träd planteras årligen.

Inför lanseringen av Arla Eko har Arla genomfört en prisväxling där priset sänkts på den ekologiska mjölken, medan priset på konventionell mjölk höjts något. Genom prisväxlingen krymptes prisskillnaden för handeln mellan eko och konventionell med cirka 40 procent. Arlas ambition är att fördubbla konsumtionen av ekomjölk fram till 2015.

Genom god tillgång på råvara på våra 500 ekogårdar och våra många produkter har vi möjlighet att klara en rejäl ekoökning. Vi vet att många konsumenter vill köpa ekologiskt men tycker att prisskillnaden är för stor. Prisväxlingen och klimatkompensationen är två konkreta saker som vi gör för att få fler att välja eko oftare, säger Ann Freudenthal.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.