Materialgranskning ska hjälpa upphandlare

Miljöstyrningsrådet inleder nu en granskning av materials miljöpåverkan och deras sociala effekter i flera leverantörsled. Tanken är att hjälpa upphandlare med bättre underlag.

Materialgranskning ska hjälpa upphandlare

Miljöstyrningsrådets projekt genomförs i två steg. Först ska miljömässiga och sociala risker för vanliga råmaterial granskas utmed leverantörskedjan. Produkter inom elektronik och textil står i fokus, eftersom denna produktion ofta sker i låglöneländer och förknippas med problem. I nästa steg ska rådet ta fram en modell för verifiering och uppföljning i leverantörskedjorna. Tanken är att modellen ska användas vid utformningen av kriterier för hållbar upphandling för varor och tjänster.

– Den här kartläggningen är viktig för Miljöstyrningsrådets arbete då man från industrihåll vill undvika en orättvis behandling av olika materialslag i samband med upphandling. Eftersom förutsättningarna för spårbarhet och uppföljning av olika material skiljer sig åt måste man behandla råmaterial var för sig. Detta är svårt och komplext och har formen av ett pionjärarbete, där vi får ta ett steg i taget i vårt arbete att ta fram upphandlingskriterier och detta är en bra början, säger Sven-Olof Ryding, Miljöstyrningsrådets vd.

Arbetet kommer att pågå under hösten och enligt Miljöstyrningsrådet kommer förhoppningsvis någon typ av resultat presenteras före årsskiftet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.