Matavfall ger elektricitet

Att hitta nya effektiva sätt att utvinna energi blir allt viktigare. Att ta hjälp av bakterier för att utvinna elektricitet ur matavfall kan bli framtidens melodi.

Forskaren Oskar Modin på bygg- och miljöteknik på Chalmers tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur organiskt avfall och avloppsvatten. Nu har han fått ett stipendium som gör att han kan fortsätta sin forskning.

– En sak är att plocka ut elektricitet genom att ta hjälp av bakterierna i avfallet, men lika intressant är att i processen, som baseras på bränslecellsteknik, få ut energibärare som vätgas och metangas eller kemikalier som väteperoxid och kaustiksoda, säger Oskar Modin. Och det är just detta som han nu vill lägga ännu större vikt vid i kommande forskning.

Ingen konkurrens

Han hoppas att den metod han nu utvecklar ska komma till användning när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall som matavfall samt för rening av rötrester och avloppsslam.

Oskar Modin vill inte att bioenergi ska konkurrera med matproduktion och menar att metoden att producera energi med hjälp av mikrobiella bränsleceller ur den stora mängd matavfall som matproduktionen leder till, skulle innebära ett bättre utnyttjande av denna stora källa av förnybar energi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.