Märkning med klimatprofil

EUs miljömärkning har hittills inte tagit hänsyn till varor eller tjänsters klimatpåverkan. Därför har nu EU-kommissionen skrivit kontrakt med Miljöstyrningsrådet och det italienska företaget Life Cycle Engineering att tillsammans utarbeta ett klimatmärkningssystem – ”Carbon foot-printing measurement toolkit”. Syftet är att tillföra EUs miljömärkning klimatinformation. Arbetet kommer att baseras på ett livscykeltänkande, IPCCs bakgrundsmaterial samt pågående arbete med växthusgasprotokoll och utsläppshandel. En central utgångspunkt kommer att vara Miljöstyrningsrådets klimatdeklarationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.