Marknad för återvinning måste öka

Återvinningsbranschen är en växande bransch. På grund av lagar om producentansvar och industriers miljöledningssystem återvinns allt mer material. Men fortfarande finns ingen ordentlig efterfrågan av det återvunna materialet, vilket behövs för att få marknaden att fungera på sikt.

Ann-Christine Falk-Tallén, som skrivit en magisteruppsats om drivkrafter till återvinningsbranschens framväxt, har jämfört branschen 1993 och 1999, det vill säga före och efter införandet av producentansvar. Det visade sig att antalet företag har ökat med 31 procent och antalet anställda med 22 procent. De flesta företag i branschen har utvecklats från annan verksamhet, till exempel skrot- och lumpinsamling. Men också många nya enmansföretag har bildats.

– Branschen är både ung och gammal med små och stora aktörer. Det har kommit många små nischade företag, lokalt förankrade där det finns tillgång till ett visst avfall. De är viktiga eftersom det ofta är därifrån nya och kreativa lösningar kommer, kommenterar Annika Helker Lundström på Återvinningsindustrierna, återvinningsföretagens branschorganisation.

Eftersom marknaden omfattar både kommuner och privata företag är det svårt att uppskatta hur stor den är. Förra året omsatte de företag som är medlemmar i Återvinningsindustrierna över nio miljarder kronor. Annika Helker Lundström uppskattar att Återvinningsindustriernas företag står för 80 procent av omsättningen på den privata marknaden.

Mer samarbete

Den största förändringen i branschen för närvarande är att företag allt mer väljer att samarbeta direkt med återvinningsföretagen. Till exempel finns företag som väljer att utkontraktera sin avfallshantering till ett återvinningsföretag.

– Företaget vänder sig till ett återvinningsföretag som sätter upp sorteringssystem och informerar personalen om avfallshanteringen, berättar Annika Helker Lundström.

Dessutom har samarbeten börjat utvecklas mellan återvinningsföretag och industrins konstruktionsavdelningar om hur man kan designa produkter för att de enklare ska kunna återvinnas. Här har IT-branschen gått före. Men det samarbetet räcker inte, menar Annika Helker Lundström. Fortfarande är det för få producenter som använder återvunnet material i sina nya produkter.

Återvinningsföretagen vill ha en mer affärsmässig bransch, och det blir den först om en marknad för materialet skapas. För vissa delar, som papper och metallskrot, finns redan en etablerad marknad. Det beror på att båda är traditionella återvinningsbranscher, där återvinningen drivits fram på grund av begränsad tillgång av råvara eller hög kostnad för att ta fram den. Det är för det övriga materialet, som exempelvis återvunnen plast, som marknad saknas.

Miljöbesparing ett mervärde

Annika Helker Lundström tror att avsaknaden av en marknad beror på en tradition att använda sig av traditionella råvaror och på att kostnaderna för miljökonsekvenserna inte är internaliserade i systemet. Men hon tror att situationen kommer att förändras.

– Det bara är en tidsfråga tills fler företag förstår att miljöbesparingen blir ett mervärde i produkterna. Återvinningsbranschen kan också bidra till utvecklingen genom att kvalitetssäkra sitt återvunna material, för att visa att det fungerar lika bra som nya råvaror, säger hon.

Vad gäller framtiden visar Ann-Christine Falk-Talléns undersökning att återvinningsföretagen själva tycker att de tillhör en framtidsbransch. Annika Helker Lundström håller med, och bygger det både på en vilja hos politiker att minska konsumtionen av nya råvaror och på att producenter allt mer tar på sig frivilligt producentansvar.

– Jag ser oss som den framtida råvarubranschen och att det blir vi som tillhandahåller råvaror för produktion, säger Annika Helker Lundström. Så jag tror på fortsatt tillväxt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.