Maritima museer får miljöcertifikat

Nu har tre svenska maritima museer blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Myndigheten Statens maritima museer vill vara ett gott föredöme för sin publik och tror på ett långsiktigt miljöengagemang.

Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona är de första museerna i Skandinavium att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifikatet, som utfärdats av Intertek, är ett resultat av flera års arbete med att förbättra museernas miljöprestanda. Det är bara ett fåtal andra museer i världen som fått det erkännandet.

– Det här är ett bevis på att vi arbetar effektivt och långsiktigt för en bättre miljö, säger Robert Olsson, chef för myndigheten Statens maritima museer.

Flyger mycket

Kristin Mizser, miljösamordnare vid myndigheten, berättar att sedan 2008 har alla anställda utbildats i miljöfrågor och miljöledningssystem. Nu strävar de efter att minska museernas totala användning av fossila bränslen, farliga kemiska produkter och papper. Vid upphandlingar och inköp efterfrågas numera alltid miljövänliga alternativ och personalen källsorterar.

Inom Statens maritima museer är flygresor i tjänsten mellan museerna i Stockholm och Karlskrona en stor miljöbov. Ett viktigt miljömål under 2009 är därför att minska flygresorna med tio procent. Tjänstefordon inom myndigheten kommer även att bytas ut mot miljövänligare el- eller hybridbilar.

Chans att påverka

Nu bygger man även upp en intern databas för kemikalier. Det ska öka kontrollen på vilka och hur mycket miljöfarliga gifter som används inom verksamheten. Förhoppningen är att det ska öka personalens miljömedvetna kemikalieinköp.

– Vi har helt övergått till biologiskt nedbrytningsbara bottenfärger på många av våra museibåtar. Det har bidragit till att vi minskat den totala andelen farliga kemiska preparat på våra museer med tio procent, men vi kan förstås bli ännu bättre, säger Mizser.

Vasamuseet har en stor internationell publik och kan därför påverka många människors miljömedvetenhet.

– Det är här vi har störst potential att påverka. Långsiktighet är viktig för oss. Därför kommer vi i framtiden att arbeta mycket med att vid våra utställningar informera och öka folks miljömedvetenhet, säger Mizser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.