”Människors beteenden förändras – vi måste anpassa oss”

Cirkulär ekonomi Göteborgs Stad kan bli en Sharing City. I dag kommer nämnden för Konsument- och medborgarservice ta ett beslut om Göteborg officiellt ska bli en "delningsstad". Miljö & Utveckling pratar med Emma Öhrwall på Kollaborativ Ekonomi Göteborg, som berättar mer om medborgarförslaget.

”Människors beteenden förändras – vi måste anpassa oss”
Paul Björkman

– Göteborg är staden i Sverige som ligger i framkant med detta. Sedan 2015 står det i budgeten att man ska underlätta för delningsekonomin och en ekonomi som är baserad på förtroende och tillit. Det finns en politisk vilja och en stark gräsrotsrörelse i Göteborg, säger Emma Öhrwall.

Medborgarförslaget om att Göteborgs Stad officiellt ska bli en Sharing City har röstats fram av över 200 medborgare. Nu ligger beslutet i politikernas händer. 

Vad kan hända om Göteborg blir en Sharing City?

– Staden beslutar om vad som kan hända, förhoppningsvis tillsammans med oss i den kollaborativa rörelsen. Det finns ännu ingen certifiering kring konceptet. Men jag hoppas att det kommer resultera i en handlingsplan, inte bara ett ord på pappret, säger Emma Öhrwall och fortsätter:  

– Göteborgs Stad kan skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna hyra, dela, byta, låna och ge. Kommunen kan tillhandanhålla lokaler för cykelkök och gratisbutiker exempelvis. De kan också erbjuda finansieringsstöd för personer som vill starta nya initiativ. En viktig del är också att arbeta med beteendeförändringar bland samhällets olika grupper, för människors beteenden förändras och vi måste anpassa oss.

Vill att företag tänker om

Emma Öhrwall berättar också att hon vill se modigare företag som vill förändra deras affärsmodeller enligt principen, tillgång framför ägande.

– Initiativen i Göteborg kommer främst från den offentliga- och ideella sektorn i dag. Tyvärr saknas initiativ från många företag. Dock sticker bostadsbolagen ut, de börjar se detta som en naturlig del av deras uppdrag.

Fakta

Fakta om Sharing Citys

I dag är Amsterdam Europas första Sharing City. Där kom initiativet från ett nätverk som förespråkade konceptet. Staden har fokuserat mycket på den privata- och kommunala sektorn.  Sydkoreanska Seoul är världens första Sharing City. Initiativet kom där istället från borgmästaren själv. Där främjas initiativ från alla sektorer, allt från tillgängliggöra offentliga lokaler till att underlätta för nya entreprenörer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.