Människans energifotavtryck lika stort som en dinosauries

Energi Från Homo Sapiens till Homo Colossus. Människor i västvärlden konsumerar lika mycket energi som en dinosaurie på tolv meter.

Människans energifotavtryck lika stort som en dinosauries
Foto: Adobe Stock

Universitetslektorn Daniel Pargman, från Kungliga Tekniska högskolan driver forskningsprojektet ”Från Homo Sapiens till Homo Colossus”, där han bland annat jobbar med Tekniska museet och Färgfabriken i Stockholm.

– Projektet går ut på att visualisera den moderna människans energifotavtryck, som är enormt. Iden är att lista ut hur mycket energi vi använder i vår livsstil, sätta detta i relation till hur mycket energi vi behöver för att ”driva vår kropp” från ena dagen till den andra. Därefter visar tekniken hur stora vi skulle vara ifall vi var enorma varelser som åt all energi som vi använder i vår vardag och livsstil. Att visualisera det ohållbara i detta, berättar Daniel Pargman.

Enormt energifotavtryck

Projektet visar att vårt energifotavtryck är lika stort som en tolv meter hög dinosauries. Siffrorna kommer från en teori som utvecklats av forskaren och miljösociologen William Catton Jr, för tre decennier sedan. Den bygger på att människan är lika stor och tung som sitt eget energifotavtryck.

Varför KTH-forskaren fastnat vid liknelsen, är för att den tydligt visar människans nutida överkonsumtion.

– Visualiseringen blir ett sätt att mana till både förundran och eftertanke, menar Daniel Pargman.

Räknat ut dinosaurien ”vikt”

Dinosaurien skulle väga 30 000 kilo. Siffrorna har Daniel Pargman fått fram genom att räkna på den primärenergi (olja, kol, gas, vattenkraft, kärnkraft, sol), som varje person använder. Han har sedan lagt till inbäddad energi (”embodied energy”) för saker vi konsumerar i Sverige, men som är tillverkat i andra länder.

Höjd har tagits för inbäddad energi som finns i maten vi äter, inklusive fotosyntesen som utgör ”gratis” energi för oss. En initial uppskattning är då att den genomsnittlige ”dinosauriens” eller svenskens vikt borde ligga på närmare 30 000 kilo.

Visas som konstutställning

Projektet Homo Colossus kommer presenteras på Färgfabrikens utställning ”Symbiosis” under den senare delen av 2020.

Visualiseringen av projektet är tänkt att göras med hjälp av AR, augmented reality. Forskarna visar olika personas – den fattige, ensamstående mamman som kämpar för att få ihop vardagsekonomin och chefen som flyger flera gånger i veckan.

Foto: KoprX / Wikipedia

Dessa personas kommer sedan visas i AR för besökare, genom en app som kan laddas ned på mobiltelefoner. Användaren kan sedan lyfta mobilen mot himlen och hålla den på armlängds avstånd för att se helheten. Storleken på respektive personas energifotavtryck skiljer sig då dramatiskt.

– Vi har valt en form som är ny, tankeväckande och kanske provocerande. Vi jobbar tillsammans med konstnärer för att utforma och utforska dessa frågor, även med artistiska medel. Vilken effekt detta kan ha har vi i dag ingen aning om. Men är vi väldigt intresserade av att samla in material om hur projektet kommer påverka människor. För oss är det i nuläget tillräckligt om projektet väcker förundran och eftertanke, avslutar Daniel Pargman.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.