Mängden hushållssopor minskar

Vi slänger allt mindre skräp direkt på tippen. Av de 480 kilo avfall som varje svensk ger upphov till går endast 1,4 procent på deponi. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige.

Statistiken visar att sopberget minskar. 2009 minskade hushållsavfallet med ungefär fem procent jämfört med året innan. Och jämfört med 2008 har mängden sopor som går till deponering halverats samtidigt som 98,6 procent av avfallet återvinns.

Det innebär att riksdagens miljömål, att minst hälften av hushållsavfallet ska gå till material- och biologisk återvinning senast 2010, är nära att uppfyllas. Idag går 49,2 procent av hushållssoporna till återvinning.

Däremot är det en bit kvar att vandra för att nå målet om kompost för matavfall. 21 procent av den sortens avfall återvanns biologiskt i fjol, vilket är en bra bit under riksdagens miljömål om att minst 35 procent ska återvinnas biologiskt 2010. Idag har 154 av landets 290 kommuner inför källsortering för matavfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.