Malmö kraftsamlar

Lyssna mer, bjuda in till dialog och fortsätta satsa på förbättringsarbete i skolan. Så vill Malmö stads chefer bygga social hållbar utveckling.

I ett öppet brev, som även publiceras i Skånska Dagbladet, går nu samtliga förvaltningsdirektörer och -chefer i Malmö stad ut och visar sitt engagemang för staden. De beskriver de utmaningar som finns i Malmö och pekar på hur de angriper dem för att nå social hållbarhet.

Bland annat ska det göras med hjälp av nya metoder och framför allt genom att ”lyssna på och inte minst bjuda in Malmöborna och andra som vill bidra till att göra Malmö till den stad vi vill leva i.”

Skola, sysselsättningen bland unga och trygghetsområdet är några av de områdena prioriteras i det arbetet, menar de 20 förvaltningscheferna. Bland annat pekas FemFokus för ökad trygghet i Malmö ut som en huvudspår inom det trygghetskapande arbetet, där Malmö stad tillsammans med Polisen fokuserar med gemensamma resurser. Inom skolan fortsätter det intensiva förbättrings- och utvecklingsarbetet. Höjda förväntningar på eleverna och fler vuxna förebilder är ett par vägar.

De lyfter också fram en nystartad jobbinkubator för sociala innovationer som bidrar till ökad sysselsättning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.