Malmö inför klimatrådslag

KOMMUN Malmö är en av tre kommuner i landet som planerar att genomföra ett klimatrådslag, där invånarna får chansen att påverka och stärka den lokala klimatpolitiken.

Malmö inför klimatrådslag
Foto: Adobe stock.

Inför klimatrådslaget kommer cirka fyrtio personer från Malmö att väljas ut och utbildas i klimatkunskap. Deltagarna kommer att inkludera både enskilda Malmöbor och representanter från det lokala civilsamhället, näringslivet och politiken. Tillsammans ska de skapa förslag på hur Malmö stad ska hantera klimatfrågor, vilka sedan kommer att tas upp för politisk behandling.

– Klimatfrågan kräver samarbete, ingen kommun kan ta sig an den här utmaningen på egen hand. Vi gör det tillsammans och att lyssna på invånarna är en självklar del av arbetet. Malmöborna måste få vara med och utforma framtidens klimatpolitik, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd med ansvar för miljö och service, i en kommentar.

Sollefteå är den första kommunen som kommer att hålla ett klimatrådslag, medan Borås är den sista av de tre kommuner, förutom Malmö, som har blivit utvalda av föreningen Klimatriksdagen för att testa modellen under året.

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell organisation som är politiskt och religiöst neutral. Dess syfte är att se till att klimatfrågan får en central plats i den svenska debatten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.