Målet för FN-kampanj: en miljard nya träd – i år

I november 2006 sjösatte UNEP, FNs miljöprogram, sitt Plant for the Planet: Billion Tree Campaign, med målet att minst en miljard träd ska planteras världen över år 2007.

Kampanjen uppmuntrar individer, samfund, stiftelser, organisationer, näringsliv och industri, civilsamhället och regeringar att plantera träd och att notera utlovade trädplanteringar på kampanjens hemsida.

EECN, European Environmental Communication Networks, som sorterar under EUs generaldirektorat för miljö, konstaterar att hittills har 10 miljoner träd planterats i kampanjen. Dessutom har 805 miljoner utlovade trädplanteringar registrerats.

Träd hjälper till att bevara jord och vatten i marken, kontrollerar laviner, motverkar ökenspridningen, skyddar kustområden och stabiliserar sanddyner. Skogar är också de viktigaste miljöerna för biologisk mångfald och absorberar koldioxid.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter