Mälaren ska bli renare med EU-medel

Cleantech Miljögifter och fosfor ska minska och fisk ska få fria vandringsvägar. Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram.

Mälaren ska bli renare med EU-medel
Mälarenergi

Projektet ska starta den 1 januari 2017 och pågå i 7,5 år. Det ska bidra till att öka takten i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Förutom konkreta åtgärder, ska projektet sprida kunskap om vattenarbetet och stötta utvecklingen av ny teknik för vattenrening.

Första Life IP-projekt

– Nu kan vi ta ytterligare krafttag för bättre vatten. Det är mycket glädjande att vi nu har fått Sveriges första Life IP-projekt. Det ger oss möjlighet att ytterligare öka takten och bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten på ett bättre sätt, säger Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand.

Den 5 december skrev han på kontraktet som är den slutliga bekräftelsen på att EU godkänner finansiering av vattenprojektet. Life är EU-kommissionens miljöprogram och IP är integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EU:s miljödirektiv.

Fosfor i dagvatten

Västerås stads kommunala energibolag, Mälarenergi, kommer att ansvara för delprojektet ”Fosfor i dagvatten”, som ska öka kunskapen om hur mycket fosfor som förekommer och var den kommer ifrån.

Forsforhalten från olika typer av områden kommer att mätas och jämföras med teoretiskt beräknade värden. Anläggningar för rening av förorenat dagvatten kommer att testas för bedömning av reningseffekt på platser där det inte finns utrymme för mera konventionella anläggningar som dagvattendammar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.