nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram.
Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram. FOTO: Mälarenergi

Mälaren ska bli renare med EU-medel

Miljögifter och fosfor ska minska och fisk ska få fria vandringsvägar. Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram.

  • Annons 1

Projektet ska starta den 1 januari 2017 och pågå i 7,5 år. Det ska bidra till att öka takten i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Förutom konkreta åtgärder, ska projektet sprida kunskap om vattenarbetet och stötta utvecklingen av ny teknik för vattenrening.

Första Life IP-projekt

– Nu kan vi ta ytterligare krafttag för bättre vatten. Det är mycket glädjande att vi nu har fått Sveriges första Life IP-projekt. Det ger oss möjlighet att ytterligare öka takten och bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten på ett bättre sätt, säger Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand.

Den 5 december skrev han på kontraktet som är den slutliga bekräftelsen på att EU godkänner finansiering av vattenprojektet. Life är EU-kommissionens miljöprogram och IP är integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EU:s miljödirektiv.

Fosfor i dagvatten

Västerås stads kommunala energibolag, Mälarenergi, kommer att ansvara för delprojektet ”Fosfor i dagvatten”, som ska öka kunskapen om hur mycket fosfor som förekommer och var den kommer ifrån.

Forsforhalten från olika typer av områden kommer att mätas och jämföras med teoretiskt beräknade värden. Anläggningar för rening av förorenat dagvatten kommer att testas för bedömning av reningseffekt på platser där det inte finns utrymme för mera konventionella anläggningar som dagvattendammar.

Taggar:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.