Mål: Inrikesflyg ska vara fossilfria 2030

Biobränsle Genom branschföreningen Svenskt Flyg ska den svenska flygnäringen ta fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen kommer visa hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Mål: Inrikesflyg ska vara fossilfria 2030

– Flygnäringens begränsade storlek gör att bränsleskiftet kan gå snabbt när vi får till storskalig, hållbar produktion till ett rimligt pris. Om vi jobbar tillsammans mot tuffa men tydliga mål kan vi nå så mycket längre och nå dit så mycket snabbare än vad vi någonsin kan ana. Branschen är beredd att satsa – vi hoppas att politiken också är beredda att bidra med det som krävs, säger Henrik Littorin Svenskt Flygs generalsekreterare och huvudansvarig för färdplanen. 

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med flera svenska branscher för att ta fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika branschernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Färdplanerna, som också innehåller förslag på hur politiken kan möjliggöra utvecklingen, kommer att lämnas över till statsministern i mars i år.

Allmän energieffektivisering

Ett fossilfritt flyg innebär en kraftfull infasning av icke-fossilt bränsle under de kommande åren. Det innebär även en allmän energieffektivisering på flera håll i värdekedjan och fortsatta satsningar på elektrifiering där det är möjligt.

Tekniken finns där och den fysiska infrastrukturen kan hantera ett icke-fossilt flygande redan i dag. Fossilfritt flygbränsle kan tankas i dagens flygplan och med dagens bränsleinfrastruktur. Det kan blandas med befintligt bränsle i takt med att utbudet ökar. En handfull tankställen räcker för att förse alla flygplan som startar vid svenska flygplatser med icke-fossilt bränsle.

Enligt flygbranschen är nyckeln att få igång storskalig produktion av fossilfritt bränsle och där hänger mycket på den politiska viljan och ambitionen.

– Ett fossilfritt inrikesflyg skulle kräva cirka 2 TWh/år förnybart biobränsle, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av den årliga svenska bioenergitillförseln. Förutsättningar bör ges så att en denna produktion kan ske i Sverige. Det skulle naturligtvis få positiva effekter både ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.