Mål för marina naturreservat uppfyllt

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 31 maj att bilda naturreservatet Väderöarna i Tanums kommun. Delmålet om att bilda 26 marina naturreservat är därmed uppfyllt.

Enligt Konventionen om biologisk mångfald ska 10 procent av världens marina områden ha skydd till 2020. Bildandet av nya marina naturreservat är viktigt för bevarandet av artrikedomen och Sverige har med bildandet av 26 marina naturreservat nått ett viktigt delmål.

– Målet var satt till slutet av 2010, men det är otroligt roligt att allas gemensamma ansträngningar äntligen får effekt även om målet tog lite längre än väntat att nå, säger Jorid Hammersland i en artikel på Naturvårdsverkets hemsida.

Väderöarna, som ligger söder om Kosterhavets nationalpark, kryllar av liv och är en av Sveriges mest artrika miljöer och därmed ett Mekka för sportdykare.

– Vi ska vara stolta över att vi kommit så här långt, men vi behöver fortsätta jobba hårt för att klara av det internationella målet för 2020. För att lyckas med det behöver vi skydda ytterligare 600 000 hektar, en yta som motsvarar ungefär 86 000 fotbollsplaner, säger Björne Olsson projektledare för Havs- och Vattenmiljöprojektet på Naturvårdsverket i samma artikel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.