Magnus Oscarsson (KD): Vi vill skapa system som ger incitament att bejaka vindkraft

Valet 2022 Kärnkraft och mer vindkraft är två förslag som Kristdemokraterna vill genomföra om de får makten efter valet. Partiet vill också att en ny miljölagstiftning ska reducera kostnaderna och tidsåtgången för miljötillståndsprocesser. Det svarar partiet i Miljö & Utvecklings enkät inför valet i höst.

Magnus Oscarsson (KD): Vi vill skapa system som ger incitament att bejaka vindkraft
Magnus Oscarsson (KD). Foto: Pressbild.

1. Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter?

Miljöskatter och andra regler bör utformas på ett så teknikneutralt sätt som möjligt eftersom utvecklingen hela tiden går framåt och det är svårt att idag förutspå vilken energiteknik, byggnadsteknik eller vilka drivmedel som är aktuella om fem eller tio år.

1. Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken?

Fakta

Miljö & Utvecklings valenkät 2022

Alla riksdagspartier har fått svara skriftligt på samma fem frågor om miljöpolitik. Vi publicerar svaren i den ordning partierna sitter i kammaren, från vänster till höger. Publiceringarna sker löpande under veckorna fram till Almedalen. De fem frågorna är: – Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter? – Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken? – Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt? – Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur? – Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Det måste finnas en målsättning att en ny miljölagstiftning signifikant kan reducera kostnaderna och tidsåtgången för miljötillståndsprocesser. Företag har då bättre förutsättningar att ställa om och bidra till både Sveriges såväl som globala klimatmål.

2. Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt?

En storskalig elektrifiering är bryggan för att vi ska kunna klara både välfärd och klimatutmaning. Vi tror idag att Sverige behöver ungefär dubblera sin elproduktion till år 2040. Detta för att vi ska kunna elektrifiera fordonsflottan och klimatomställa den tunga industrin.

Vi vill bejaka kärnkraften även efter 2040. Ändra målet om att all energi ska vara förnybar 2040 till att all energi ska vara fossilfri. Ta bort taket på antalet reaktorer och kravet på att det bara får byggas på tre platser där de nuvarande står. Morgondagens små och medel reaktorer (SMR) kommer att ändra spelplanen om de får chansen.

Värna vattenkraften, både den småskaliga och storskaliga och använd de undantag som finns i regelverket i samband med omprövning enligt miljöbalken.

Kraftvärmen är en ofta bortglömd pusselbit men det står för el som motsvarar cirka två reaktorer och är viktig tack vare sin planerbarhet. Men den har svårt att hävda sig och avfallsskatten har skapat än mer obalans och måste sänkas, eller helst avvecklas.

Vindkraften måste leverera mer el i framtiden men det får inte ske på bekostnad av den lokala demokratin, vi värnar det kommunala vetot. Skapa system som ger kommuner och fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Den havsbaserade vindkraften kan komma att bli viktig i framtiden men vi säger nej till subventioner. Varje energislag måste leva på egna meriter.

Vi vill införa en stötdämpare för energiskatten på el så att den sänks med 10 öre per kWh så länge som elpriserna överstiger snittet för föregående 24 månader. Svenska kraftnät jobbar för en sänkning av effektavgiften för 2022. Det är bra, men vi anser att hela avgiften bör slopas för 2022, och att den även framöver bör sänkas.

3. Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur?

Vi ser att det finns mycket att göra kring hanteringen av avfall. För att uppnå bästa och billigaste hanteringen behöver det finnas större möjlighet att göra på olika sätt. Ansvaret för både källsorterat och brännbart avfall behöver inte absolut ligga på kommunerna, olika förutsättningar kräver olika lösningar.

5. Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Det är viktigt att alla stater runt Östersjön tar ansvar kring övergödningsproblematiken. Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) presenterade 2020 en utredning kring förutsättningarna för införande av ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor i Östersjön, det behöver utredas vidare. Alla berörda länder bör också intensifiera arbetet med att identifiera och sanera källor till dioxin, kadmium och PCB.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.