Lyckat energiprojekt på Grand Hôtel

En energibesparing på motsvarande 55 villor under ett helt år blev resultatet av en mängd åtgärder.

Lyckat energiprojekt på Grand Hôtel

I september 2008 inleddes ett utvecklingsprojekt mellan Grand Hôtel och Sustainable Innovation i syfte att skapa ett föredöme för energieffektivisering inom servicesektorn. Projektet pågick i tre år och fick stöd av Energimyndigheten med 25 procent av projektsumman.

En mängd åtgärder ligger bakom det goda resultatet – en total energiminskning motsvarande 55 villor under ett helt år.

Åtgärder

5 000 glöd- och halogenlampor har bytts ut mot LED-belysning. Det har inneburit minskat värmeproblem och minskad energiförbrukning. Hotellrummen har utrustats med energistyrning. Moderna fönster med solavskärmning hjälper till att hålla förbrukningen låg när rummen inte är uthyrda och spillvärme från till exempel kylmaskiner används för att förvärma varmvatten.

En annan åtgärd är att energianvändningen i hotellet visualiseras på skärmar i lobby och personalmatsal så att personalen får ökad medvetenhet och blir mer motiverade till ett energismart beteende.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.