Lönsamt med trängselskatt?

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, har granskat två analyser av Stockholmsförsöket med trängselskatt som visar helt motsatta resultat. Det är dels Miljöavgiftskansliets egen analys, utförd av Transek AB, dels en rapport av de franska ekonomiprofessorerna Rémy Prud´homme och Pierre Kopp. Transek finner att försöket ger ett årligt samhällsekonomiskt överskott på ca 765 miljoner kronor, medan fransmännen kommer fram till ett underskott på ca en miljard. Eftersom det är olyckligt att två meriterade trafikekonomiska expertgrupper har kommit fram till så olika resultat har SIKA genomfört en prövning av de båda analyserna i olika moment och särskilt i de delar där de är mest skiljaktiga.

– Sammanfattningsvis har vi funnit att det är samhällsekonomiskt motiverat att tills vidare fortsätta med det system för trängselskatt som användes i försöket, säger generaldirektör Kjell Dahlström.

Alliansen har nu också gett klartecken för att det kommer att bli en trängselskatt i Stockholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.