Lönsamt med miljöanpassad verksamhet

Det är lönsamt för småföretag att satsa på miljöanpassad verksamhet. Det framgår av en undersökning från Nutek där 14 000 småföretag deltagit.

De småföretag som har en miljöanpassad verksamhet är också de som är mest lönsamma. Det statistiskt säkerställda sambandet är ett av resultaten av Nuteks rapport som bygger på fyra frågor ställda till 14 000 småföretagare med mellan 1-49 anställda. Totalt arbetade 31 procent av företagen aktivt med miljöfrågor.

– Vad sambandet mellan miljö och lönsamhet beror på vet vi ännu inte, det är något som vi måste fortsätta att studera, säger Cecilia Ankarstig på Nutek som deltagit i framställandet av rapporten.

Den grupp av företag som jobbade mest med miljöarbete tillhörde de som var mest proaktiva, innovativa och riskbenägna. Sambandet mellan miljöarbete och lönsamhet var starkast bland handelsföretagen.

Osystematiskt miljöarbete

Av undersökningen framgår att de minsta småföretagen generellt jobbar mindre med miljörelaterade insatser än större småföretag. De flesta småföretag har också ett ganska osystematiskt miljöarbete. Nästan hälften av de småföretag som svarade att de aktivt arbetade med miljö hade inga speciella verktyg för miljöarbetet. ISO 14001 var annars det vanligaste verktyget tätt följt av miljömärkning. Undersökningen är inte heltäckande och ger inga detaljer på hur småföretagens miljöarbete praktiskt ser ut.

– När småföretagen svarat att de arbetar med miljö kan det vara allt från en snabbt ihopslängd policy, till ett väl utvecklat systematiskt arbete, säger Cecilia Ankarstig.

Att ISO 14001 inte är vanligare tror Cecilia Ankarstig är kostnadsrelaterat. ISO 14001 är utvecklat för stora företag och för mindre företag är det både krångligt och dyrt att uppfylla de krav ISO 14001 ställer på verksamheten. Att implementera ISO 14001 i ett företag kostar mellan 120- 170 000 kronor plus revision och driftkostnader, mycket pengar för ett litet företag.

– 94 procent av Sveriges alla företag har färre än tio anställda, så det är ingen liten grupp vi pratar om, påpekar Cecilia Ankarstig.

Alternativ behövs

Hon anser att det är viktigt att skapa alternativ för små företag. Mindre komplicerade varianter av ISO 14001 som gör det lättare och billigare för småföretag att certifiera sig kan vara en möjlighet. Att ge fördelar till företag som seriöst arbetar med miljöfrågor kan vara en annan. Staten och samhällsorgan har en viktig roll att fylla för att förbättra förutsättningarna för småföretagens miljöarbete.

– Kundraven på miljöarbete ökar. Tidigare var lagstiftningen en pådrivare, men nu är marknadskraven den viktigaste drivkraften. Små företag som inte hänger med riskerar att tappa i konkurrens mot större företag, konstaterar Cecilia Ankarstig.

Rapporten föreslår också en upprensning bland de miljödiplomeringsverktyg som är tillgängliga idag. Många okända verktyg urholkar trovärdigheten och det måste finnas grundkrav och allmänt kända regler för att miljödiplomering ska bli ett bra alternativ.

Trots att rapporten är omfattande återstår en del frågetecken. Vad sambandet miljö och lönsamhet egentligen beror på är ett av dem, storleken på företagets betydelse för miljöarbetets omfattning, en annan.

– Den närmaste framtiden kommer vi att fortsätta att analysera det material som finns, samt göra djupintervjuer med företagare för att ta reda på vad de olika sambanden kan bero på, säger Cecilia Ankarstig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.