Lönsamt att arbeta med CSR

Om hållbarhetsarbete lönar sig för företagen har länge varit omtvistat. Men nu finns vetenskapliga belägg på att så är fallet.

– Vår forskning visar att företag som agerar proaktivt med att integrera CSR i affärsverksamheten skaffar sig konkurrensfördelar. Man minskar riskerna och ger ägarna ett ekonomiskt mervärde, säger Lars Hassel, professor i redovisning och revision vid Umeå universietet.

Framförallt visar det sig i att den extra finansiella information som ett aktivt CSR arbete bidrar med också ger ett ökat marknadsvärde. Ett högt betyg på CSR-arbetet innebär alltså bättre värde på börsen.

– Tidigare har man inte vetat om lönsamma företag är bra på CSR eller om företag som är bra på CSR blir lönsamma, nu har vi fått tydliga svar, kommenterar Fredrik Ljungdahl, Assistant Professor vid Jönköping International Business School.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.