Lokalt medbestämmande ger renare hav

Miljöarbete Människors åsikter om hur marina reservat ska etableras måste tas till vara. Annars riskerar arbetet att misslyckas. Det visar en ny avhandling.

Lokalt medbestämmande ger renare hav

Världens hav är i kris och den svenska regeringen har satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Både beslutsfattare och forskare har höga förväntningar på att lokalt engagemang ska underlätta etableringen.

Men utan verkliga möjligheter för människor att påverka besluten så kommer det inte att lyckas. Det visar visar Linn Rabe, blivande doktor i Miljövetenskap, som skrivit avhandlingen ”Participation and legitimacy – actor involvement for nature conservation”.

Avhandlingen undersöker relationen mellan deltagande och legitimitet i svensk östersjöförvaltning genom att studera samrådsprocesserna för Gräsö marina naturreservat och St Anna-Missjö marina skyddsområde. Studien visar på både positiva och negativa samband mellan deltagande och legitimitet, beroende på kvalitén i deltagandet.

– Genom att studera lokala aktörers tillgång till samråd och hur de erkänts och representerats samt genom att sedan koppla dessa upplevelse till tankar om beslutets legitimitet så har jag identifierat både brister och möjligheter inom svensk miljöförvaltning, säger Rabe.

Bland annat visar studien att vissa typer av aktörer har större tillgång till samrådsprocessen än andra. Kvinnor och unga deltar i relativt låg utsträckning, vilket kan påverka förvaltningen i stort, enligt Linn Rabe.

Disputationen äger rum den 24 februari vid Södertörns högskola i Flemingsberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.