Ljummet vatten blir el med svensk teknik

Spillvärme från fartyg och industrier blir värdefull elenergi. Svenska Exencotech ligger bakom tekniken.

Ljummet vatten blir el med svensk teknik

Spillvärme finns det mycket av. I allt från industrier och kraftanläggningar till fartyg. Exencotechs nya teknik går ut på att ta vara på allt detta spill genom att omvandla det till mekanisk energi och el. Det som företaget själva lyfter fram i sin marknadsföring är att tekniken är kommersiellt lönsam ända ner till 25 grader celsius. Kostnaden för elproduktionen ligger på under 26 öre per kilowattimme.

Idag finns en testanläggning i Sollentuna som ger energi till kommunen på försök.

– Vi har utvecklat den här tekniken i samarbete med företag och forskare från hela världen.

Tekniken är skalbar och ger förbättrad verkningsgrad och effekt jämfört med andra tekniker,

säger Bengt Östlund, vd på Exencotech.

Energi ur havsvatten

Enligt Exencotech är det även möjligt att använda tekniken för att utvinna energi ur havsvatten. Detta genom att nyttja temperaturskillnaden mellan det varmare ytvattnet och det kallare vattnet längre ner.

Tekniken som Exencotech har utvecklat kallas för PCM och har utvecklats av Bengt Östlund. Han berättar att processen bygger på ett paraffin som går från fast till flytande form och tillbaka igen. Spillvärmen är det som hettar upp paraffinet och gör att det smälter. På så vis expanderar det i volym. Med volymexpansionen skapas energi. Paraffinets smältpunkt styrs med hjälp av kemi, vilket gör att den kan ligga på 25 grader celsius. Därmed kan även lågtempererad spillvärme tas till vara. Uppfinningen möjliggör också snabb smältning av paraffinet. Detta ger en hög effekt.

Planen är att föra ut produkten kommersiellt under nästa år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.