Lista ska få bort farliga kemikalier

En lista ska göra det lättare att minska mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier som används inom sjukvården. Listan innehåller förslag på ersättningsprodukter inom områden som slangar, plasthandskar, katetrar och sanitetsprodukter.

Lista ska få bort farliga kemikalier

Bakom listan står Miljöstyrningsrådet och den Nationella Substitutionsgruppen för ersättning av kemikalier i varor. Listan är uppdelad utifrån sjukvårdens olika behandlingsområden. Under varje område listas olika produkter. För varje produkt anges vilka ämnen som kan orsaka problem, vilka möjliga alternativ som finns och existerande leverantörer på marknaden. För de flesta områden finns det också miljöfaktablad med mer detaljerad information.

– Att ersätta farliga kemikalier inom sjukvården är viktigt både för människor och miljö. Till exempel så innehåller plastartiklar såsom handskar, masker och slangar mjukgörande ämnen som kan vara fertilitetsstörande. Det handlar om väldigt stora volymer – exempelvis för handskar rör det sig om ca 500 ton mjukgörare per år, säger Eva Dalenstam, kemikalieansvarig på Miljöstyrningsrådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.