Lista: Näringslivets 9 klimatkrav på regeringen

Näringsliv En starkare konkurrenskraft inom den gröna omställningen kräver betydande framsteg. Det skriver 14 framstående aktörer inom näringslivet, som även presenterar nio krav för regeringens kommande klimathandlingsplan.

Lista: Näringslivets 9 klimatkrav på regeringen
Ulf Wikström, Stockholm Exergi, Joachim Knudsen, McDonald's Sverige, Magnus Kagevik, Lantmännen och Ylva Wessén, Folksam.

Bland de 14 personerna som har undertecknat Hagainitiativets senaste rapport, som innehåller nio affärskritiska förslag och 42 åtgärder för att stärka konkurrenskraften inom det gröna näringslivet, hittar vi namn som Ulf Wikström från Stockholm Exergi, Joachim Knudsen från McDonald’s Sverige, Magnus Kagevik från Lantmännen och Ylva Wessén från Folksam.

De är tongivande aktörer inom näringslivet som betonar att klimatomställningen måste påskyndas och att Sverige har alla nödvändiga förutsättningar att bli en global ledare – men att det krävs betydande framsteg för att stärka konkurrenskraften, trygga arbetstillfällen och främja tillväxt.

”Svenska företag riskerar att missa affärsmöjligheter som kommer, då takten i den gröna omställningen ökar i EU. Sverige måste matcha EU:s ambitioner för att öka svensk konkurrenskraft och skapa nya jobb”, skriver rapportförfattarna.

Hagainitiativet framhäver också vikten av att regeringen stöder och underlättar näringslivets omställningsarbete och presenterar därför nio affärsförslag inför regeringens kommande klimathandlingsplan:

  1. Visa politiskt ledarskap – långsiktigt, tydligt och förutsägbart – som möjliggör ett konkurrenskraftigt näringsliv och klarar 1,5-gradersmålet.
  2. Investera i mer förnybar el i närtid och mer effektiv elanvändning för näringslivets klimatomställning.
  3. Satsa på bioekonomin och stärkt livsmedelsförsörjning som en stark affärsmöjlighet för svensk industri och landsbygd.
  4. Gör Sverige till ett cirkulärt föregångsland för att säkra värdekedjor och ökad tillväxt.
  5. Effektivisera tillståndsprocesserna för en snabb utbyggnad av den gröna industrin.
  6. Satsa på grön industripolitik som stärker svensk konkurrenskraft genom gynnsamma ramvillkor.
  7. Satsa på tekniska negativa utsläpp med permanent lagring som en ny svensk exportindustri.
  8. Stärk Sveriges kompetens för att genomföra den gröna omställningen.
  9. Skapa brett samhällsstöd för klimatomställningen – det kommer gynna företagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.