Lista: Jordbruksverkets kommande utlysningar – 250 miljoner att hämta

CAP Mellan 2023 och 2027 kommer Jordbruksverket att utlysa över 250 miljoner kronor. Miljö & Utveckling har samlat information om dessa utlysningar och vilka som är berättigade att söka dem.

Lista: Jordbruksverkets kommande utlysningar – 250 miljoner att hämta
Foto: Adobe stock.

Under åren 2023 till och med 2027 kommer Jordbruksverket att tilldela 152 miljoner kronor till samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet. Vidare har regeringen avsatt 100 miljoner kronor inom stödet för samarbete för att främja skapandet av blomstrande ytor och andra småbiotoper i slättbygd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Projektens syfte är att sammanföra jordbruksaktörer med andra relevanta branschaktörer för samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är betydande för samhället, men där det inte är möjligt för en enskild aktör att finansiera utvecklingsarbete.

– Stödet kan exempelvis användas för att stötta tester av ny teknik på ett företag eller samarbete mellan företag i samma bransch. Det kan också finansiera projekt i ett enskilt landskap eller avrinningsområde, säger Tobias Markensten, utredare på Jordbruksverkets jordbruks- och analysavdelning, i en kommentar.

Jordbruksverkets planerade utlysningar

Här är exempel på områden inom vilka Jordbruksverket kommer att ha utlysningar under det kommande året:

 • Biogas och solenergi.
 • Minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
 • Hållbar hantering av vatten.
 • Samarbete i avrinningsområden.
 • Framtidens växtskyddsmetoder.
 • Metoder för att öka den biologisk mångfalden i odlingslandskapet.
 • Vall i ekologisk produktion.
 • Effektiv betesdrift samt odlingsåtgärder för markvård och kolinlagring.

För att kunna söka ska den sökande ha minst en samarbetspart. Det är möjligt att få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Målgrupperna som kan söka stödet är:

 • Myndigheter.
 • Kommuner.
 • Regioner.
 • Föreningar.
 • Andra organisationer och företag.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.