Lista: Här finns jobben i energiomställningen

Kompetensbrist Nu har Energimyndigheten kartlagt och identifierat vilka jobb som är viktigast för att elektrifiera samhället, men där det saknas kompetens. Här är hela listan.

Lista: Här finns jobben i energiomställningen
Foto: Adobe Stock.

Energimyndigheten konstaterar att en av de viktigaste parametrarna för att lyckas med elektrifieringen av samhället är att fler väljer jobb inom energibranschen. I sin kartläggning har myndigheten identifierat 35 bristyrken som de anser är särskilt viktiga. Till dessa hör ingenjörer, forskare, vindkraftstekniker och solcellsmontörer.

– Kompetensbristen inom energibranschen är stor redan idag. Flera av bristyrkena präglas av hög medelålder. Det är viktigt att fler, inte minst ungdomarna, får upp ögonen för att jobb inom energibranschen är spännande och utvecklande, säger Marie Claesson, projektledare för Kompetensförsörjning elektrifiering på Energimyndigheten.

I ett regeringsuppdrag undersöker nu Energimyndigheten hur kompetensbristen kan lösas. I uppdraget, som ska redovisas till regeringen i december 2024, ingår att identifiera hinder samt föreslå åtgärder för att möta kompetensbehoven.

Fakta

Här är jobben inom energiomställningen

  1. Vindkraft. För utbyggnad av vindkraft behövs arbetskraft vid etablering, drift, underhåll och utveckling.
  2. Solkraft. För solenergiutbyggnad behövs i huvudsak jobb vid etablering av nya anläggningar, såsom solcellsmontörer.
  3. Elnät. För utbyggnad av elnätet är kompetensbehovet stort på alla nivåer, för lokalnät, regionnät och transmissionsnät.
  4. Batteriindustrin. Med flera planerade batterifabriker runt om i Europa, bland annat i norra Sverige, behövs utbildning och omskolning av en stor mängd människor som kan arbeta inom batteriindustrin.
  5. Järn – och stålindustrin. Behovet av kompetens inom järn – och stålindustrin är omfattande då industrierna står inför en stor omställning när processerna ska elektrifieras.
  6. Transport. I fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper kopplade till elfordon och elfordonskomponenter. Inte minst behövs kompetens för utbyggnad av laddinfrastruktur.
  7. Kärnkraft. Då det inte har fattats några beslut om utbyggnad av kärnkraft innebär det att sysselsättningseffekterna på kort sikt är små, men på längre sikt kan utveckling och drift av kärnkraft kräva mycket kompetens.

Källa: Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.