Lista år för år: Så har svenska klimatutsläpp minskat

Klimat Sveriges klimatutsläpp minskade med 5 procent under 2022 enligt Naturvårdsverket. Myndigheten bedömer minskningen som ”relativt stor”. Se i detalj hur de svenska utsläppen minskat sedan 1990.

Lista år för år: Så har svenska klimatutsläpp minskat
Foto: Adobe Stock

Sveriges klimatutsläpp minskade med fem procent under 2022 enligt Naturvårdsverkets preliminära statistik. Utsläppen inom landets gränser uppgick till 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en minskning på cirka 2,5 miljoner ton jämfört med 2021. Inrikes transporter bidrog mest till minskningen med en nedgång på 10 procent. Elektrifiering och ökad användning av biobränslen var några av anledningarna.

Industrins och el- och fjärrvärmesektorns utsläpp sjönk också. Utsläppen inom industrin minskade med knappt 3 procent på grund av underhållsstopp och minskade utsläpp från mineralindustrin. El- och fjärrvärmesektorn minskade sina utsläpp med 5 procent genom minskad användning av fossilgas, kol och torv. Andra sektorer visade små eller oförändrade utsläpp.

– Fem procent är en relativt stor minskning på ett år, de senaste 10 åren har den genomsnittliga minskningstakten varit strax över två procent per år, Här ser vi att på kort sikt är det ökad elektrifiering och den fortsatt höga inbladningen av biodrivmedel i transportsektorn som är avgörande, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket konstaterar också att den ständigt växande andelen laddbara fordon nu börjar ge en märkbar effekt av de svenska utsläppen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.