Lista: 9 spännande cirkulära innovationer

Forskning Svenska innovationer inom klimatomställning, energiförsörjning och välfärdsteknologi har fått erkännande och berömmelse. Här presenteras 9 forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi.

Lista: 9 spännande cirkulära innovationer
IVA har ca 1300 invalda svenska och internationella ledamöter, och 250 medlemsföretag i IVAs Näringslivsråd.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar varje år en lista av forskningsprojekt från svenska lärosäten – alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Årets lista går under temat ”Teknik i mänsklighetens tjänst” och lyfter projekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande, i en kommentar.

Här är 9 forskningsprojekt inom cirkulärekonomi från årets IVA-lista:

 • Mikrobiella cellfabriker för produktion av nylon från pappersindustrins restströmmar
  Nylon är en av våra vanligaste polymerer och dagens tillverkning från fossil råvara är energikrävande och orsakar utsläpp av kraftiga växthusgaser. Kanske krävs en helt ny värdekedja och produktionsprocess för att eliminera dessa problem?
  Ansvarig forskare: Magnus Carlquist, Marie Gorwa-Grauslund
  Lärosäten: Lunds universitet
 • Energi- och resurseffektiv tillverkning av biomaterial från skogsråvara
  Skogsbaserade material, allt från vanliga kontorspapper till tunna membran av nanocellulosa, har en sak gemensamt: tillverkningsprocesserna hanterar stora mängder vatten. Detta medför stor energiförbrukning för avvattning och torkning.
  Ansvarig forskare: Björn Sjöstrand, Gunnar Henriksson, Magnus Lestelius, Agne Swerin, Carl-Anton Karlsson, Mozhgan Hashemzehi, Christophe Barbier, Mikael Danielsson
  Lärosäten: Karlstad universitet
 • Use2Use – design för cirkulär konsumtion
  Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att företag förändrar hur de producerar och erbjuder produkter, men också att människor förändrar hur de konsumerar. För att människor i större utsträckning ska återanvända, hyra, låna och på andra sätt cirkulera saker behöver dessa konsumtionsätt bli smidigare och attraktivare än dagens linjära konsumtionsalternativ. Vi har skapat ”the Use2Use Design Toolkit” för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.
  Ansvarig forskare: Anneli Selvefors, Oskar Rexfelt
  Lärosäten: Chalmers tekniska högskola
 • Framtidsadaptiv design för cirkulär ekonomi
  Genom en anpassad produktdesign för att kunna bevara materiella och ekonomiska värden, kan övergången mot en cirkulär ekonomi påskyndas.
  Ansvarig forskare: Thomas Nyström, Derek Diener
  Lärosäten: RISE Research Institutes of Sweden
 • Avbildande Materialanalysator
  Mätteknik som kan användas för automatisk klassificering av material för återvinning.
  Ansvarig forskare: Benny Thörnberg
  Lärosäten: Mittuniversitetet
 • Urinbaserad gödsel
  Dagens linjära avloppssystem, även med våra avancerade reningsverk, leder till förorenade vattendrag och hav, samtidigt som resursförbrukningen är stor.
  Ansvarig forskare: Björn Vinnerås, Jenna Senecal, Prithvi Simha
  Lärosäten: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Svampar för produktion av framtidens protein
  Framtidens protein produceras av svampar som omvandlar biobaserade restströmmar från industrin. Svamparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan på den yttre miljön.
  Ansvarig forskare: Yvonne Nygård, Eric Öste
  Lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet
 • Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon
  Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon – batterier, elmotorer och elektronik.
  Ansvarig forskare: Anders Nordelöf
  Lärosäten: Chalmers tekniska högskola
 • Klimateffektiva förpackningslösningar – Webbaserat beslutsstödsystem med AI
  Vi har utvecklat ett webbaserat systemstöd som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor.
  Ansvarig forskare: Henrik Pålsson, Daniel Hellström, Diogo Figueirinhas
  Lärosäten: Lunds universitet

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.