Lista: 9 hållbarhetshopp för 2023

HÅLLBARHETSÅRET Om 2022 var ett år av kriser och mycket fortfarande ser negativt ut, så finns det flera områden där det finns orsak till optimism under 2023. Tio experter listar nu nio hoppfulla trender inom hållbarhetsområdet.

Lista: 9 hållbarhetshopp för 2023
Inovationer inom jordbruk och livsmedelsproduktion pekas ut som ett hopp. Foto: Adobe Stock

2022 var ett utmanade år, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, med ökade utsläpp, sociala orättvisor, förlust av biologisk mångfald, överexploatering av naturresurser och stigande temperaturer. Men efter regn gror gräs, och trots det mörka hållbarhetsåret 2022, finns det orsak till optimism under 2023. Det konstaterar konsultbolaget Boston Consulting Group som låtit 10 av sina experter lista några av de mest spännande möjligheter som 2023 bär med sig.

– Jag tror kriserna som dominerat under senare tid gjort fler medvetna om hur sårbara många system är, vilket motiverat företagsledare världen över att verkligen göra något åt det. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de positiva möjligheterna kräver fortsatt politiskt stöd och prioritet, annars riskerar vi att gå miste om många möjligheter vi står inför nu. För att nå verklig förändring krävs både politisk styrning i rätt riktning och att människor är beredda att göra livsstilsförändringar, vilket kanske inte alltid är helt bekvämt, säger Nanna Gelebo, partner på Boston consulting group, i en kommentar.   

Lista över positiva trender 2023:

 1. Hållbar fordonsflotta och framsteg inom batteritillverkning
  Att leverera tillräckligt med batterier för att driva elfordon är en enorm utmaning i övergången till en hållbar fordonsflotta. Batteritillverkare, utrustningsleverantörer och fordonstillverkare har detta som högsta prioritering. Sverige har en ledande position inom det här området, med både flera fordonstillverkare samt Northvolt och produktionen av gröna batterier.
 2. Ökad mobilisering kring gemensamt stöd av hållbara livsmedelssystem
  Både den privata- och offentliga sektorn ser behovet av förändringar för att, på ett hållbart sätt, producera tillräckligt med livsmedel för att all världens befolkning.
 3. Den gröna utvecklingen
  Den gröna industriella revolutionen är reda att accelerera. Den globala politiska utvecklingen pushar stora tillverkare och utsläppstunga industrier att på allvar minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet och i sina leveranskedjor. Sverige ligger i framkanten vad gäller produktion av grön vätgas och fossilfritt stål.
 4. Globala partnerskap
  Både regeringar och internationella institutioner går samman för att möjliggöra för låginkomstländer att minska sina koldioxidutsläpp, samtidigt som de hanterar dess komplexa behov och utmaningar.
 5. Innovation som främjar jordbruk
  Nya företag arbetar och lär sig av naturen för att arbeta mot netto noll-utsläpp av koldioxid. Detta samtidigt som de främjar ett mer motståndskraftigt och hållbart jordbruk.
 6. AI
  Företag kan vara en del av ett framväxande ekosystem som använder AI-baserade simuleringar för att förstå och hantera klimatkrisen, social ojämlikhet och mycket mer. Att använda AI på ett ansvarsfullt sätt handlar inte bara om att undvika katastrofer. Det skapar också en möjlighet att stärka relationerna med kunder och medarbetare. 
 7. Hållbara livsmedelsprodukter
  Nya typer av hållbara livsmedelsprodukter som är bättre ur användarsynpunkt och bibehåller smak och konsistens hos maten, samtidigt som de är mer hållbara, når äntligen konsumenterna. Flera återförsäljare börjar ge sig in i produktionen och försäljningen av dessa.
 8. Teknikbranschen
  Den stora rörligheten på arbetsmarknaden inom teknikbranschen som vi ser nu gör att nya typer av företag lättare kan få tag på rätt talang. Företag som letar efter kompetens inom teknik gör rätt i att anställa dem nu.
 9. Tillfälle för omdefinition
  Det osäkra läget har tvingat fram nya beslut kring vad en verksamhets själva syfte ska vara och vilka stora och små mål som är högst prioriterade. Konsumenter förväntar sig att företag ska göra mer och ta ett större ansvar i samhället, vilket skapar ett starkt incitament för fler att ta ett större ansvar.  

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.