Lista: 8 trender inom cirkulär elektronik

CIRKULÄR EKONOMI Elektronikindustrin måste fokusera mer på kunderna, vara mer framåtriktad och utveckla hållbara lösningar som tar hänsyn till planetens behov. Det visar en ny trendrapport som också listar åtta viktiga trender att ha koll på.

Lista: 8 trender inom cirkulär elektronik
Foto: Adobe stock.

Det internationella nätverket Circular Electronics Initiative har lanserat en ny trendrapport som analyserar utvecklingen som förväntas forma cirkulär elektronik fram till 2035. Rapporten betonar behovet av att omvärdera design, användning och återvinning av elektronik, och går bortom den traditionella hanteringen av e-avfall.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten presenterar åtta trender som de hävdar är avgörande att känna till och arbeta med för framtidens cirkulära elektronik:

1. Hållbarhet blir en del av geopolitiken

Under 2020-talet har hållbarhet blivit starkt sammanflätat med geopolitik och nationell säkerhet, drivet av initiativ som EU:s gröna giv och ökad geopolitisk turbulens.

2. EU som tillsynsmyndighet blir allt viktigare

Europas union har fått ökat inflytande globalt på senare tid. EU:s starka hållbarhetsregler kräver att företag som är verksamma inom Europa måste rapportera om sin hållbarhetspraxis, vilket driver betydande förbättringar av systemen. Detta tydliggör det fortsatta fokuset på gröna industrier och betydelsen av att hålla koll på EU:s politik för att förutse framtida riktningar.

3. Spårning, spårbarhet och transparens ökar

Uppgången mot ett hållbart och cirkulärt samhälle accelererar öppenheten i leveranskedjan, och denna trend förstärks av digitala innovationer som IoT och blockchain. Det formar en framtid där detaljerad produktspårning och delning av konsumentinformation blir avgörande aspekter av cirkulära affärspraxis.

4. Trots motgångar går den cirkulära ekonomin framåt

Trots en minskning i global cirkularitet från 9,1% år 2018 till 7,2% år 2023, visar Europa framsteg inom cirkulära metoder, särskilt inom elektronik med framsteg inom modulär design och den växande reparationsrörelsen. Dessutom expanderar andrahandsmarknaden snabbt, drivet av en ökande konsumentfokus på hållbar och medveten konsumtion.

5. Alltmer innehåller elektronik

Den ökande integrationen av elektronik i vardagsföremål, drivet av framsteg inom halvledare och batterier, leder till större effektivitet men också till ökad användning och potentiell generering av e-avfall. Innovationer inom cirkulära affärsmodeller, som främjar längre användning och möjligheter till uppgradering, erbjuder alternativ. För att verkligen uppnå cirkulär elektronik måste dock fler varumärken omfamna affärsmodeller som fokuserar på renovering, återcirkulation och materialåtervinning.

6. Ägandet får konkurrens

Ägandekonceptet möter alltmer konkurrens från prenumerations-, leasing-, delnings- och hyrmodeller över olika branscher, inklusive media, bilar och IT-utrustning. Denna förändring, som möjliggörs av digitala teknologier, erbjuder flexibilitet och bekvämlighet, vilket passar väl in med moderna livsstilar och minskar bördorna av underhåll och bortskaffande. Samtidigt väcker det också viktiga frågor om ansvar för produktåteranvändning, omändring och materialåtercirkulation, vilket utmanar traditionella föreställningar om ägande och användaransvar.

7. AI kommer att påskynda övergången

Generativ AI, som ChatGPT, har kraftigt ökat effektiviteten inom skrivande och programmering, vilket kan accelerera innovation över olika sektorer. Multimodala AI-förmågor, som förstår både text och bilder, kan lösa utmaningar inom elektronikåtervinning genom att förbättra sorterings- och demonteringsprocesser. Framsteg inom AI gör robotar mer anpassningsbara och mångsidiga, vilket förväntas ge betydande effektivitetsförbättringar inom materialåtervinning de kommande åren.

8. Konsumenter vill ha hållbar bekvämlighet och bekväm hållbarhet

Konsumenter, särskilt yngre generationer, föredrar alltmer hållbara varumärken som står för tydliga moraliska och etiska värderingar. Trots detta väljer de ofta bekvämlighet och komfort när de handlar, vilket skapar en efterfrågan på ”bekväm hållbarhet”. Det innebär att miljövänliga produkter också måste uppfylla moderna standarder för bekvämlighet och funktionalitet. För organisationer är det avgörande att förstå denna komplexa landskap av val.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.