Lista: 7 steg mot en mer hållbar e-handel

Logistik Genom skräddarsydda leveranser kan svenska e-handelsföretag spara resurser och pengar samtidigt som de främjar hållbarhet och förbättrar arbetsförhållandena.
– I dag är det avgörande att säkerställa en hållbar affärsmodell, säger Jonas Arnberg, projektledare för nätverket Hållbar e-handel, till Miljö & Utveckling.

Lista: 7 steg mot en mer hållbar e-handel
Jonas Arnberg, projektledare för Hållbar e-handel. Foto: Adobe stock/pressbild.

Genom att anpassa leveranser för e-handel kan branschen minska sitt klimatavtryck, förbättra arbetsmiljön och dra nytta av billigare leveranser. Detta bekräftas av ett nyligen avslutat pilotprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För Apotea, ett av pilotföretagen, resulterade detta i en kostnadsbesparing på 97 procent samtidigt som klimatavtrycket minskade med 77 procent.

Jonas Arnberg, projektledare för nätverket Hållbar e-handel, berättar att de flesta varukedjor hittills varit anpassade utifrån butikshandel. Med projektet ”e-com ready” sätts e-handelns förutsättningar i stället först.

– Tidigare har Apotea köpt fotvårdssalva i 8-pack, levererade i tråg med plast runt, en process som inte passar e-handlare som behöver packa om produkterna. Nu får de i stället leveranser i 300-pack, vilket är både mer effektivt och bättre för miljön, säger han till Miljö & Utveckling.

Jonas Arnberg berättar vidare att systemet är uppskattat av e-handlare eftersom de slipper sortera onödig papp och plast. Även leverantörerna uppskattar det eftersom det frigör tid och resurser

– Det är positivt för alla parter involverade, en win-win, säger han.

Förutom Apotea har andra stora aktörer som Blomsterlandet, Lyko och Amazon deltagit i projektet. Även de rapporterar om goda resultat och fördelarna med det anpassade systemet.

Tidigare i mars meddelades också att Hållbar E-handel och Svensk Handel går samman i en strategisk allians med målet att leda svensk e-handel mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid.

– I takt med att e-handeln växer så är det rimligt att anpassa logistiken. Rent pragmatiskt handlar det om att effektivisera processer och spara pengar. Tidigare har e-handeln fokuserat på mycket på tillväxt, men nu befinner man sig i en fas där det är viktigt att säkerställa en hållbar affärsmodell. Naturligtvis är det glädjande att detta också innebär en mer hållbar och mindre miljöbelastande verksamhet säger Jonas Arnberg.

7 steg mot en mer hållbar e-handel

I rapporten ”E-com Ready” presenteras också ”E-com Ready Guidelines”, som utgör ett sjupunktsprogram för att hjälpa e-handelsföretag och leverantörer att anpassa sina inleveranser till ett e-handelslager.

1. Minimera materialanvändning

 • Förpackningens utformning ska inte innebära onödig resursåtgång i hela värdekedjan såsom
 • förpackningsmaterial, fyllnadsmaterial etcetera.
 • Återvunnet material bör premieras som råvara för förpackningen samt förpackningar som går att återvinna.
 • Säkerställ att inte e-handlaren behöver addera material när produkten hanteras på lagret (såsom tejp, flasksydd eller övrigt material).

2. Skapa förutsättningar för återanvändning

 • De enskilda förpackningarna i förpackningssystemet bör så långt som möjligt designas så att återanvändning möjliggörs.
 • Där det är möjligt ska förpackningen vara möjlig att komprimera, vara ”ihopfällbar”, för återleverans till leverantör.

3. Möjliggöra återvinning

 • Förpackningar i monomaterial föredras.
 • Information ska finnas som gör det enkelt för konsumenten att återvinna förpackningen.
 • Om möjligt använd återvunnet material som råvara när förpackningen tillverkas.
 • Använd om möjligt terdjepartscertifierat material (FSC, Svanen etc.)

4. Möjliggör en effektiv och säker lagerhantering

 • Förpackningen ska uppfylla vikt- och volymkrav för manuell hantering.
 • Avemballeringen ska inte vara tidskrävande och om möjligt inte kräva verktyg som till exempel kniv vid uppackning på lagret.

5. Minimera luften och fyllnadsmaterialet

 • Leverantören ska så långt som möjligt minska andelen luft och fyllnadsmaterial i hela förpackningssystemet.
 • Produktleverantör ska tillhandahålla information om produktens vikt och volym så beräkning av andel luft kan göras.

6. Möjliggör hållbara transporter

 • Förpackningens mått är anpassade till transportörens lastbärare och trailer så att det möjliggör en hög fyllnadsgrad.
 • Förpackningarna är staplingsbara vid transport.
 • Förpackningarna minimerar onödig tidsåtgång.
 • Förpackningarna säkerställer en god arbetsmiljö för chauffören.

7. Minimera produktskada

 • Förpackningen ska utformas så att skador på produkten minimeras.

Källa: Hållbar E-handel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.