63 nominerade till Årets bästa hållbarhetsprestation

Årets Hållbarhetsprestation 2023 63 prestationer är nominerade till Årets Hållbarhetsprestation 2023. Röstningen är avslutad, vinnaren presenteras den 21 mars.

63 nominerade till Årets bästa hållbarhetsprestation

Inte mindre än 63 hållbarhetsprestationer har nominerats till utmärkelsen Bästa Hållbarhetsprestation 2023. På fredag stänger röstningen, så lägg din röst nu innan det är försent.

Läs igenom nomineringarna och lägg din röst på den prestation som du tycker är 2023 års allra bästa. Det kan handla om minskade klimatavtryck, ökat återbruk, förbättringar i leverantörsleden – kort sagt det som du tycker är viktigast.

Här har du nomineringarna från A till Ö. Röstningen är stängd. Vinnaren presenteras den 21 mars.

 • Arla – energieffektivisering i Vimmerby
  Efter att ha skapat fossilfri mejeriverksamhet i Stockholm och Visby satsade Arla 2023 på Vimmerby. Där minskar man nu energiförbrukningen med 40 procent vilket är detsamma som 50 000 megawattimmar.
 • Astrazeneca och Apoteket – återvinning av inhalatorer
  Apoteket och läkemedelsföretaget AstraZeneca samlar in plasthylsor från inhalatorer för återvinning. Ambitionen är att skala upp återvinningen med förhoppning att fler produkter och aktörer följer efter.
 • Borlänge kommun – minskar utsläppen genom samåkning
  För att minska biltrafiken i Borlänge startade kommunen tillsammans med stora arbetsgivare i området ett samåkningsprojekt. En gemensam app gör att anställda kan boka samåkning till jobbet och även ersätta varandra för drivmedelskostnader.
 • Brixly – schyssta villkor i byggbranschen
  Brixly startade tillsammans med Göteborgs stad och Byggföretaget Sveriges första projekt för Sunda byggen vilket inneburit ett fokus på tydliga rutiner och konsekvent arbete med startmöten, inskrivningsrutiner, bakgrundskontroller samt kontinuerliga arbetsplatskontroller.
 • Carlsberg Sverige – minskade utsläppen med 18 procent
  Sedan 2015 har det bryggerijätten minskat sina absoluta koldioxidutsläpp med 18 procent. I relativa tal, det vill säga med företagets tillväxt inräknat, handlar det om en 34 procentig minskning.
 • CheckWatt – låter batteriägare stötta elnätet
  Checkwatt låter vanliga hushåll med egna batterilager ansluta sig till ett virtuellt kraftverk. Det möjliggör för batteriägare att snabbt tillföra effekt vid elnätsavbrott och få betalt för att stötta elsystemet.
 • Danderyds Sjukhus – återvunna plastskyddsförkläden
  Enligt uppskattningar konsumerar svensk sjukvård över en miljard engångsprodukter i plast per år. För att komma till rätta med problemet har Danderyds sjukhus börjat återvinna personalens plastskyddsförkläden. Nu vill man sprida modellen vidare.
 • DSV – intern koldioxidavgift
  Transport- och logistikföretaget DSV införde en intern koldioxidavgift som finansierar nya hållbarhetsinitiativ som ska påskynda företagets åtgärder för att minska utsläppen. Aviften debiteras alla dotterbolag baserat på nivån koldioxidutsläpp inom deras respektive verksamhet. Medlen används sedan för att investera i innovationsprogram och projekt för att påskynda DSVs initiativ för att minska utsläppen.
 • Ecogain – verktyg som mäter biologisk mångfald
  Konsultföretaget Ecogain har utvecklat verktyget Climb som beräknar och värderar biologisk mångfald. Climb fungerar som beslutsunderlag vid lokaliserings- och planeringsfaser för miljöprövning och rapportering, ger tydliga krav och bedömning av kompensation samt ger investeringsunderlag för naturprojekt.
 • Erikshjälpen Second Hand– sålde 12 miljoner återanvända varor
  Under 2023 sålde Erikshjälpen Second Hand 12 013 745 återanvända varor, varav 1 268 654 klädesplagg, barnkläder ej inkluderat. Detta sparade i genomsnitt 1 268 654 kilo kemikalier, 2 664 173 400 liter sötvatten och 13 461 kg koldioxid.
 • Gordon Delivery – cirkulära förpackningar för hemleveranser
  Gordon Delivery har utvecklat ett system för cirkulära hemleveranser av mat med återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans. Projektet beviljades Vinnova-medel under 2023 för att utveckla projektet vidare.
 • Gotland – hållbarhetsbudget
  Många kommuner och regioner arbetar med klimatbudgetar i sin verksamhetsstyrning. Region Gotland har nu tagit nästa steg och utvecklat en budget för hållbarhetsarbetet i sin helhet.
 • Greenfood – ekopark vid logistikanläggning
  Tillsammans med Skanska har Greenfood utvecklat tomten runt sin stora logistikanläggning till en ekopark som fungerar som en grön korridor för fåglar och insekter att följa till den närliggande skogen och andra grönområden i närheten.
 • Göteborgs Hamn – flyttar godset från vägen till tågspåren
  Göteborgs Hamns anslutning av hamnen till inlandsterminaler i både Sverige och Norge resulterar i besparingar på upp till 60 000 ton koldioxid per år. Totalt möjliggör nätverket 80 tågavgångar varje vecka och bidrar till att skydda miljön.
 • Higab – 87 procents återbruk
  När Kronans Bryggeri i Majorna byggdes om lyckades fastighetsbolaget Higab genom smarta val få en återbruksval på 87 procent av möblerna och inredningen. Kravet från hyresgästen, Göteborgs miljöförvaltning, var 70 procents återbruk.
 • Händelö Eco-Industrial Park – paketerar och sprider erfarenheter
  Händelö Eco-Industrial Park i Norrköping främjar samverkan mellan företag som E.ON, Lantmännen Agroetanol och AGA. Genom gemensamma processer producerar de etanol, djurfoder och kolsyra för livsmedelsindustrin. Projektets syfte är att dela erfarenheter och kunskap inom industriell och urban symbios för att stödja andra företag i resurs- och energieffektivisering.
 • Höganäs – storskaligt test med biokol
  Vid ett fullskaligt produktionstest 2023 ersattes 20 procent av det fossila kolet i stålproduktionens reduktionsmix med biokol under en månad. Under testperioden minskade koldioxidutsläppen med 17 procent och det uppstod inga negativa effekter varken i produktionsprocessen eller på produktkvaliteten. Testerna fortsätter under 2024.
 • Ica Sverige – minskade matsvinnet med 4700 ton
  Genom att systematiskt och effektivt minska matsvinnet i sina verksamheter lyckades Ica Sverige reducera 4700 ton matsvinn jämfört med 2022. Detta uppnåddes genom förbättrade registreringar och analyser av matsvinn, med fokus på att förhindra dess uppkomst i framtiden.
 • Icebug – FN-godkända omställningsplaner
  Det svenska skoföretaget Icebug blev 2023 först i världen med att offentliggöra en omställningsplan som följer FN:s rekommendationer för nettonollutsläpp.
 • Icebug – hållbart odlat naturgummi
  Genom sitt naturgummiprojekt har Icebug bidragit till att skapa en komplett FSC-certifierad värdekedja för hållbart odlat gummi, redo för skobranschen att nyttja och därmed minska sitt klimatavtryck från fossila källor.
 • Ikea – lönsam second hand
  För första gången nådde Ikea under 2023 en lönsam cirkulär affärsmodell genom second hand. Det är butiken i återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna som står bakom framgången.
 • Ikea – minskade utsläpp
  I 2023 års hållbarhetsredovisning rapporterade Ikea att man trots en ökad försäljning på 10 procent lyckades minska sina klimatavtryck med 12 procent sedan 2016. Jämfört med 2021 har klimatavtrycket minskat med fem procent.
 • Inrego och Siemens Energy – cirkulär välgörenhet
  Siemens Energy donerar all sin ersättning från den IT som förmedlas vidare genom Inrego till Barncancerfonden. Samarbetet startades under 2023 och kommer fortlöpa tills vidare. Under 2023 skänktes en halv miljon kronor.
 • Jönköping – kraftigt minskad energiförbrukning
  Tolv miljoner kilowattimmar, det vill säga lika mycket energi som förbrukas av 600 medelstora villor på ett år, lyckades Jönköpings kommun spara under förra året. Resan dit har inte heller betytt särskilt stora förändringar eller inneburit några tunga investeringar.
 • Karolinska sjukhuset – sänkte koldioxidutsläppen med 25 000 kilo
  Sedan Återbruksportalen lanserades 2023 har mycket IT-utrustning och möbler bytt ägare genom annonser på plattformen. Appen, tillgänglig för alla på Karolinska, har resulterat i betydande kostnadsbesparingar och minskat koldioxidutsläppen med cirka 25 000 kilo.
 • Lindab – kanaler i återvunnet stål
  Lindab är det första företaget i världen som inkluderar ventilationskanaler i återvunnet stål som en del av sitt standardsortiment. Installation av ventilationskanaler i återvunnet stål minskar koldioxidutsläppen med cirka 60 procent jämfört med traditionella kanaler.
 • Max Burgers – driver bort från rött kött
  Hamburgerkedjan Max har fokuserat på att göra det enklare för gästerna att göra klimatsmarta val genom sin satsning på växtbaserat kött, tillverkat av soja- och veteprotein. Målet att varannan såld måltid 2023 skulle vara annat än rött kött uppnåddes regelbundet under hela året i Danmark och vid vissa tillfällen i Sverige.
 • Mölndal och Svenskt trä – cirkulering av träprodukter
  Som första kommun i Sverige har Mölndals stad, tillsammans med branchorganisationen Svenskt trä, påvisat möjligheten att återbruka tryckimpregnerat eller trä eller energiåtervinna det som vanligt trä, istället för farligt avfall. Åtgärden bidrar till att främja cirkulär ekonomi, med tiotusentals ton med virke som kan cirkuleras och behandlas med lägre kostnader för samhället.
 • Nespresso – cirkulära kaffemaskiner
  I slutet av februari 2022 började Nespresso i Sverige sälja återbrukade kaffemaskiner. Under 2023 uppmärksammades projektet av huvudkontoret i Schweiz som nu undersöker hur återbrukade kaffemaskiner kan integreras i företagets affärsmodell på global nivå.
 • Nordluft – drönare ersätter helikoptrar och traktorer
  Nordluft effektiviserar hållbar materialhantering inom skogs- och jordbruk med drönare och automationsteknik, vilka kan ersätta nuvarande metoder med helikopter eller traktor.
 • Orsa Besparingsskog – skogskrediter
  2023 köpte Swedbank köpte de första svenska biokrediterna av Orsa Besparingsskog. Skogskrediter är ett juridiskt bindande avtal som köps på årsbasis och sträcker sig över 20 år. Avtalet innebär att skogsägaren utför en specifik naturvårdsåtgärd i skogen som inte annars hade blivit gjord.
 • Palats – plattform för enklare återbruk
  Plattformen Palats möjliggör effektiv inventering av kontorsmöbler och byggmaterial för företag, vilket förenklar återbruk och resulterar i besparingar både ekonomiskt och i form av minskade koldioxidutsläpp.
 • Peder Skrivare skola – cirkulär ekonomi på schemat
  Hållbarhet blir ett allt större inslag i svenska skolors undervisning. Peder Skrivares skola i Varberg var tidigt ute med att fokusera på cirkulär ekonomi, som 2023 genomsyrar hela skolans arbete.
 • Planima – fick fastighetsägare att energieffektivisera
  Planeringsverktyget Planima har möjliggjort stora besparingar i både energiförbrukning och pengar genom att hjälpa flera av landets största fastighetsägare att prioritera, budgetera och besluta om hållbara renoveringsprojekt.
 • Postnord – Svanenmärkta e-handelstransporter
  2023 blev Postnord den första logistikaktören i Norden att erbjuda Svanenmärkta e-handelstransporter. Arbetet startade för fem år sedan och har resulterat i allt från omläggningar av sträckor och framtagandet av nya datasystem, till fordonsinvesteringar och samarbete med tusentals åkerier.
 • Quizrr – motverkade tvångsarbete i leverantörsleden
  Quizrr ökar kunskapen om etisk rekrytering, hälsa, säkerhet och jämställdhet. Under 2023 utbildade de över 150 000 arbetare och chefer i globala leveranskedjor, inklusive i Sverige, om mänskliga rättigheter genom digital träning.
 • Recoma – byggmaterial av gamla mjölkkartonger
  Företaget Recoma tillverkar återvinningsbara byggskivor med hjälp av gamla mjölkförpackningar och annat bland- och plastavfall. Processen återvinner avfall med liten miljöpåverkan och kan ersätta andra material med en upp till 90-procentig koldioxidbesparing.
 • Rena Mälaren – plockade upp 300 ton skräp
  Sedan början av 2018 har volontärer från Rena Mälaren samlat upp nästan 300 ton skräp och gifter från Mälaren och Östersjön. Föreningen arbetar också aktivt för att påverka opinionen och främja en förbättring av vattenmiljön.
 • Simpel Transport – optimerar lastbilstransporter
  Simple Transport kopplar ihop företags transportbeställningar med befintliga bilar i området, vilka redan har en planerad körning som matchar den önskade rutten. Detta optimerar transporterna och minskar antalet tomma lastbilar på vägarna.
 • Skanska – gör grön asfalt mer tillgänglig
  Skanskas nya asfaltverk i Vällsta, Upplands Väsby, är byggt för att möta ökad efterfrågan på asfalt med lägre utsläpp. Det tillåter också upp till 100 procent återvunnen asfalt, jämfört med det tidigare maxtaket på 40 procent. Dessutom drivs verket av tallbecksolja i stället för gasol, vilket kraftigt minskar utsläppen.
 • Skanska och Stockholms stad – fossilbränslefri entreprenad
  I projektet Slakthusområdet, intill Globen och Tele2 arena, drev Skanska tillsammans med Stockholms stads exploateringskontor en helt fossilbränslefri entreprenad. Projektet har höga krav på eldrift och tysta maskiner samt är självförsörjande på krossmaterial. Arbetet innebär en 50-procentig koldioxidbesparing jämfört med en konventionellt driven entreprenad.
 • Soaki Movement – införde cirkulära lösningar och ”snälledarskap”
  Den personalkooperativa Frisörsalongen Soaki Movement arbetade aktivt för att främja social hållbarhet. Arbetet genomsyrar nu hela salongens verksamhet i allt från avtal och inköp med fokus på cirkulär ekonomi till bra arbetsvillkor för frisörerna genom ett aktivt ”snälledarskap”.
 • Spendrups – blev först i Sverige med att återvinna kolsyra
  Som första bryggeri i Sverige investerade Spendrups under 2023 32 miljoner kronor i en kolsyreåtervinningsanläggning som kan lagra koldioxid från ölbryggningen, vilken annars skulle gå förlorad. Årligen kommer 5 000 ton kolsyra återvinnas vilket motsvarar hälften av Spendrups behov. Dessutom kommer innebär satsningen 200 lastbilstransporter färre per år.
 • Spendrups och Lantmännen – hållbart odlad maltkorn
  Spendrups Bryggeri samarbetar sedan två år tillbaka med Lantmännen kring odling av maltkorn enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur. Programmet främjar ett hållbart jordbruk, med åtgärder som ger lägre klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald, som till exempel fossilfri växtnäring, förnybart bränsle i traktorer och blommande zoner. Under 2023 odlades 8500 ton maltkorn i programmet vilket motsvarar nära 30 procent av det maltkorn som Spendrups använder i sina brygder.
 • The New Division: Staying Alive – ett nytt, globalt språk för biologisk mångfald
  Kommunikationsbyrån The New Division har fått i uppdrag av FN att omvandla det komplexa Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (från COP15) till ett tydligt språk och form som lanserades på årsdagen av COP15 i december 2023. Ambitionen är att genom tydlig och engagerande kommunikation, nå hela världens befolkning och visa på hur aktörer kan gå före och nå de ambitiösa målen för 2030.
 • Svandammskolan – eleverna driver hållbarhetsarbetet
  Svandammsskolan i Nynäshamn låter eleverna driva skolans hållbarhetsarbete, med allt från planteringstävlingar och bokbytardagar till beteendeförändringar och politikersamtal. För sitt arbete har skolan två år i rad vunnit Sveriges mest hållbara grundskola, som stiftelsen Håll Sverige Rent delar ut.
 • Svensk Kolinlagring – marknadslösning för ökad kolinlagring
  2023 började Svensk Kolinlagring erbjuda en marknadslösning, genom så kallade kolkrediter, för ökad kolinlagring i svenskt jordbruk. Genom att koppla samman olika aktörer bidrar Svensk Kolinlagring till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara ekosystemtjänster och ett hållbart livsmedelssystem.
 • Svensk Vindenergi – utvecklade naturpositiva vindparker
  Svensk Vindenergi organiserade den svenska vindkraftsbranschen i ett gemensamt strategiskt arbete för att utveckla naturpositiva vindkraftsparker. Förutom erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning togs en guide fram för att stötta företagen i att sätta vetenskapliga mål för naturen, Science Based Targets for Nature.
 • Svenska Bostäder – vägledning för klimateffektivt byggande
  Klimatutsläppen från ny- och ombyggnad av fastigheter behöver minska kraftigt. För att driva på och underlätta arbetet tog Svenska Bostäder fram enkla principer med stor potential att minska klimatutsläppen från byggprojekt. Vägledningen utgör ett konkret stöd vid planering, projektering och byggnation.
 • Svenska institutet för standarder – säkrade mensprodukter till världens kvinnor
  SIS är initiativtagare och leder arbetet med att ta fram en internationell standard för mensprodukter som begränsar onödiga kemikalier, underlättar tillverkning av biologiskt nedbrytbara produkter och bidrar till att 1,8 miljarder kvinnor och flickor kan delta i samhället på lika villkor varje månad.
 • Svenska kyrkan – utbildar personal i klimatanpassning
  För att anpassa kyrkor och kulturbyggnader mot ett varmare och blötare klimat utbildar nu Svenska kyrkan sin personal i klimatanpassning. Utbildningen riktar sig mot Svenska kyrkans församlingar och pastorat och vägleder dem i arbetet att ta fram egna klimatriskanalyser.
 • Sverigehuset – återbruksinventering på kvartersnivå
  Genom att inventera ett kvarter inför ombyggnad och rivning, skapar Sverigehuset en digital produktbank. Denna produktbank kan potentiellt förse både sina egna och andra projekt med återbrukat material. Värderingen av Sverigehusets digitala produktbank uppgår till 3,2 miljoner kronor och motsvarar en minskning av 243,1 ton koldioxid.
 • Tele2 – bekämpade sexuell exploatering av barn på nätet
  Under 2023 lyckades mobil- och bredbandsleverantören Tele2 blockera över 4 miljoner försök i Sverige att nå webbplatser med barnpornografiskt material, vilket innebär en ökning med 160 procent jämfört med föregående år.
 • Tibnor, Dekra och Sweco – återanvändning av stålbalkar från rivna byggnader
  Stålleverantören Tibnor, besiktningsföretaget Dekra och teknikkonsultbolaget Sweco har tagit fram ett nytt system för återanvändning av stålbalkar från rivna byggnader. Det innebär att det blir lika enkelt att återanvända som att återvinna stål, med 97 procent lägre utsläpp.
 • Uppsala kommun – förbättrade luftkvaliteten i centrum
  Efter flera år av dålig luftkvalitet i centrala Uppsala har kommunen lyckats vända trenden. Genom åtgärder som ett dubbdäcksförbud, tätare städning av gatorna, fler träd och grönska samt uppmuntra till mer cyklande har halten kvävedioxider minskat på Kungsgatan i Uppsala centrum.
 • Vacse – energieffektivisering
  Samhällsfastighetsbolaget Vacse kunde under 2023 redovisa en minskad energianvändning på 25 procent sedan 2019 och utarbeta nya arbetssätt för kontroller av leverantörer och entreprenörer i byggprojekt.
 • Vattenfall och Cake – fossilfri elmotorcykel
  Vattenfall och Cake har som mål att skapa en fossilfri motorcykel och strävar efter att uppnå nollutsläpp i produktionsprocessen senast 2025. Under 2023 har företagen forskat om kritiska material och komponenter samt delat de utmaningar de stöter på med fordonsbranschen och andra industrier.
 • Vattenfall – bäst i klassen på biologisk mångfald
  Genom tydlig målstyrning, användning av drönare och AI-teknologi har Vattenfall arbetat för att främja biologisk mångfald. För sitt arbete har Vattenfall två år i rad toppat konsultbolaget Ecogains index för biologisk mångfald bland europeiska storbolag.
 • Volvo Cars – lovade fasa ut fossilbilar
  2023 Volvo påbörjade sin resa med att fasa ut tillverkningen av fossilbilar, för att helt rikta in sig på elbilar. Bolaget har meddelat att de i år ska producera sin sista dieselbil, och målet är att sluta sälja bilar med förbränningsmotorer över hela världen till 2030.
 • Västtrafik – fick skolelever att resa hållbart
  Genom projektet ”På egna ben” har Västtrafik fått 211 klasser och 4731 elever i årskurs 4-6 att cykla, gå eller åka kollektivt till skolan. Tävlingsmomenten integrerades i den dagliga undervisningen och uppmuntrade eleverna att avstå från kortare bilresor till skolan.
 • Zeql – klimatneutral kalk
  Greentech-företaget SaltX Technology och SMA Mineral introducerade 2023 ett nytt fabrikskoncept för att producera klimatneutral kalk, en industri som idag står får åtta procent av de globala koldioxidutsläppen. Konceptet, som kallas Zeql, bygger på SaltX patentskyddade teknik för elektrisk kalcinering, vilket ersätter olja och kol med fossilfri elektricitet.
 • Zeromission – lagrade koldioxid och bevarade biologisk mångfald
  Under 2023 hjälpte klimatkonsultbolaget Zeromission, sina kunder att binda över 5 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Samtidigt utvecklade och lanserade de en möjlighet för företag att investera i bevarande och förstärkning av svensk biologisk mångfald.
 • Zoégas – eliminerade plast med ny förpackningslösning
  Genom en ny pappersbaserad förpackningslösning, har kaffetillverkaren Zoégas lyckats eliminera all plast som används för sekundärförpackning av vakuumpackade kaffeprodukter. Åtgärden reducerar Helsingborg-fabrikens plastförbrukning med cirka 20 ton om året, samt leder till mindre utsläpp och ökad effektivitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.