Lista: 55 åtgärder för att påskynda transportsektorns omställning

Transport Energimyndigheten och Trafikverket presenterar 55 förslag till ett nationellt handlingsprogram för att påskynda utvecklingen av laddnings- och vätgastankinfrastruktur. Här är hela listan.

Lista: 55 åtgärder för att påskynda transportsektorns omställning
Foto: Adobe stock.

För att öka användningen av elbilar måste laddning och tankning bli smidigare. Det kräver samarbete på både nationell och regional nivå. Därför föreslår Trafikverket och Energimyndigheten att Energimyndigheten får en utökad roll i att samordna Sveriges laddinfrastruktur.

– Transportsektorn är en av nycklarna för omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle. En förutsättning är en effektiv utbyggnad av infrastrukturen. För det behövs ett samlat helhetsgrepp och utökat samarbete mellan flera aktörer. Därför är det glädjande att regeringen anslagit medel för ett sådant uppdrag i budgetpropositionen för nästa år, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, i en kommentar.

55 åtgärder

Förslaget till handlingsprogram har sammanställts i en gemensam rapport där Energimyndigheten och Trafikverket listar 55 åtgärder för att främja och påskynda utvecklingen av laddinfrastruktur och vätgastankinfrastruktur. Utöver betoningen på samordning pekar myndigheterna på en kritisk utmaning gällande tillgång till elnätet, med långa anslutningstider och kapacitetsbrister.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.