Lista: 5 cirkulära lösningar från 5 världsdelar

Cirkulär Ekonomi I Spanien blir överblivna bilbälten till väskor, i Australien bäddar en skola in cirkulär ekonomi i läroplanen och i Somalia används insamlat plastavfall från stränderna som byggmaterial. Runt om i världen finns det tusentals projekt som syftar till att driva på mot mer hållbara samhällen. Här listar Miljö & Utveckling 5 cirkulära lösningar från 5 världsdelar.

Lista: 5 cirkulära lösningar från 5 världsdelar
Foto: Adobe Stock

Plast från Somalias stränder blir till byggmaterial

VÄRLDSDEL: Afrika
LAND: Somalia
FÖRETAG: African Solutions

AFRICAN SOLUTIONS är ett företag som omvandlar plastavfall till byggmaterial och andra produkter som till exempel soptunnor, möbler och fiskebåtar. Företaget har sin bas i Somalia och plastavfallet samlas primärt in från landets stränder. Företaget vill också minska fattigdomen i Somalia. Bland annat genom att skapa jobb åt arbetslösa kvinnor och ungdomar som lever under fattiga förhållanden i flyktingläger.

Överblivna bilbälten blir till väskor

VÄRLDSDEL: Europa
LAND: Spanien
FÖRETAG: Babau

DET SPANSKA FÖRETAGET Babau tillverkar väskor med överblivna bilbälten. Väskorna tillverkas för hand av överblivna bilbälten från en fabrik där bältena inte gått igenom säkerhetskontrollen och därför inte kan användas i bilar. Bilbältena är skapade av PET-polyester och enligt företaget Babau hör deras väskor och ryggsäckar därför till de mest tåliga på marknaden.

Viaduto deSanta Tereza, centro de Belo Horizonte

Återbrukad elektronik motverkar digitalt utanförskap

VÄRLDSDEL: Sydamerika
LAND: Brasilien
FÖRETAG: Belo Horizontes Computer Reconditioning Center

NÄR BRASILIENS TREDJE största stad, Belo Horizonte, stod inför en rad svåra utmaningar, så som ett växande elektronikavfall, ökad ungdomsarbetslöshet och digitalt utanförskap, etablerade stadsstyrelsen en anläggning för återbruk av elektronik. Anläggningen, Belo Horizontes Computer Reconditioning Center, har sedan den öppnade 2008 gjort att omkring 15 000 kilogram elektronikavfall årligen har kunnat återanvändas och att mer än 10 000 medborgare utbildads i grundläggande tekniska färdigheter. Runt om i Brasilien har liknande anläggningar etablerats.

Gymnasieskola bäddar in cirkulär ekonomi i läroplanen

VÄRLDSDEL: Oceanien
LAND: Australien
FÖRETAG: Hillbrook Anglican School

GYMNASIESKOLAN Hillbrook Anglican School i Brisbane är den första skolan i Australien som lär ut cirkulär ekonomi. Målet är att bädda in cirkulär ekonomi i hela läroplanen för elever i årskurserna 7–10 till 2025. Syftet är att eleverna ska lära sig att tänka cirkulärt redan från tidig ålder, för att kunna använda kunskaperna i morgondagens cirkulära ekonomijobb.

Skolan har också som mål att bli 90 procent cirkulär över hela sin verksamhet till år 2030.

Klädjätte banar vägen för cirkulär textilindustri

March 15, 2018 Pasadena / CA / USA – Patagonia sign in front of the store located in downtown Pasadena

VÄRLDSDEL: Nordamerika
LAND: USA
FÖRETAG: Patagonia

KLÄDJÄTTEN PATAGONIA är ett av de företag som går i bräschen när det kommer till cirkulära affärsmodeller inom textilindustrin. Genom sitt Worn Wear-program kan kunder lämna in sina gamla Patagoniakläder och få presentkort för att köpa nya. Därefter säljer företaget vidare de gamla kläderna på second hand, eller gör om dem till nya kläder. Om kunden vill behålla ett plagg som gått sönder går det att lämna in plagget för reparation.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.