Lista: 30 åtgärder som kan minska kommunernas utsläpp

Klimat Hållbara upphandlingskrav, minskat matsvinn och cirkulära arbetskläder. Nu tar kommunerna i Västra Götalandsregionen ett omtag i sitt klimatarbete med 30 konkreta åtgärder som ska minska utsläppen. Här är hela listan.

Lista: 30 åtgärder som kan minska kommunernas utsläpp
Falköpings kommun är en av många kommuner i Västra Götalandsregionen som tar sig an att minska sina utsläpp i en ny satsning. Foto: Adobe Stock.

Med målet om 80 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 1990, kraftsamlar nu merparten av kommunerna i Västra Götalandsregionen för att komma framåt i arbetet. Det ska göras med hjälp av 30 konkreta åtgärder, eller klimatlöften, som enligt regionen är beprövade och kan leda till stora utsläppsminskningar.

Satsningen, som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, är en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Tidigare har satsningen genomförts ett år i taget och omfattat 20 klimatlöften. Det har för 2021 och 2022 medfört en utsläppsminskning med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter, enligt regionens uppskattningar.

Erbjuds bollplank och expertstöd

Nu utökas klimatlöftena från 20 till 30 åtgärder och genomförandet förlängs till tre år, med start i januari 2024.

– Genom samordnarna inom Klimat 2030 kommer vi erbjuda stöd i genomförandet och ett bollplank för kommunerna, både med experter och med personer i andra kommuner som jobbar med samma frågor. Länsstyrelsen kommer till exempel erbjuda stöd i klimatlöftet som handlar om energiplanering, något som vi vet är viktigt i energiförsörjningen och elektrifieringen, säger landshövding Sten Tolgfors i en kommentar.

Kommunerna väljer själva klimatlöften

I satsningen har kommunerna själva valt ut vilka av de 30 klimatlöften de ska anta. En sammanställning visar att kommunerna i genomsnitt har antagit omkring 16 löften, men att en handfull kommuner antagit 25 eller fler. Bland annat har Falköpings kommun antagit 27 löften.

Sammanställningen visar också att de löften som flest kommuner antagit är att minska matsvinnet i offentliga måltider, samverka med näringslivet, arbeta med sin energiplan samt att göra en årlig uppföljning av klimatarbetet.

– Genom att ge kommunerna resten av mandatperioden för genomförande har vi kunnat ta fram klimatlöften som innebär större åtaganden och ett mer långsiktigt klimatarbete. Jag ser till exempel positivt på att många kommuner nu antar det nya löftet om att kroka arm med näringslivet då klimatkrisen är något vi måste lösa tillsammans, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande i en kommentar.

Fakta

30 åtgärder för att minska kommunernas utsläpp

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på
  entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.