Lista: 19 förslag för en hållbar kemiindustri

KEMIKALIER Nu lanserar Ikem en EU-agenda med flera förslag för en konkurrenskraftig och hållbar industri i Europa.

Lista: 19 förslag för en hållbar kemiindustri
Jonas Hagelqvist, VD på IKEM. Foto: Adobe stock/Bengt Säll.

Innovations- och kemiindustrierna står för en tredjedel av Sveriges industriella koldioxidutsläpp och är därför avgörande för Sveriges klimatmål och gröna omställning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med det krävs strategiska prioriteringar och beslut som ger industrin rätt förutsättningar att behålla konkurrenskraft. Därför har IKEM tagit fram en EU-agenda med 19 politiska förslag, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM, i en kommentar.

Branschorganisationen vill att EU ska främja återvinning av avfall och koldioxid samt användning av biobaserade råvaror. De önskar också kunna utveckla nya säkra och hållbara kemikalier effektivt och göra Europa mer attraktivt för investeringar.

– Det kommer att krävas enorma investeringar för att företagen ska klara klimatomställningen. Ett flertal försvårande omständigheter står dock i vägen för dessa investeringar och under kommande mandatperiod behöver EU komma till rätta med problemen, avslutar Jonas Hagelqvist.

Här är Ikems 19 förslag

 1. Utveckla EU-lagstiftning och -policy som främjar återvinning av avfall kemisk återvinning.
 2. Öka incitamenten för att producera ren och uppgraderad biogas
 3. Gör inte skillnad mellan olika sorters koldioxid
 4. Säkra industrins tillgång till biobaserade råvaror
 5. till konkurrenskraftiga priser
 6. Säkerställ gemensamma beräkningssätt för cirkulation av kolrika råvaror
 7. Ge industrin rätt förutsättningar för forskning och innovation
 8. Utveckla regler i takt med utveckling och innovation
 9. Anpassning till globala utmaningar
 10. Större fokus på tillsyn
 11. Underlätta för den fria rörligheten för arbetskraft på den inre marknaden
 12. Förenkla administrationen för kortvariga gränsöverskridande anställningar
 13. Öka antalet personer som tar examen från STEM-utbildningar i EU
 14. Underlätta för rekrytering av tredjelandsmedborgare.
 15. Värna den svenska modellen
 16. Sträva efter frihandel
 17. Stärk EU:s inre marknad
 18. Minska den regulatoriska bördan
 19. Ta större hänsyn till industrins konkurrenskraft när ny lagstiftning tas fram

För att ta del av rapporten och förslagen i sin helhet: Klicka här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.