Lista: 11 nya lagar som börjar gälla 2024

Lagar och regler Efter årsskiftet införs flera lagar och regler inom hållbarhetsområdet. Miljö & Utveckling har sammanställt dem i en lista.

Lista: 11 nya lagar som börjar gälla 2024
Foto: Adobe stock.

Kommunerna tar över ansvar för förpackningsinsamling, bränsleskatterna minskas och stora börsnoterade företag måste redovisa enligt CSRD. Här är 11 nya lagar och regler som träder i kraft vid årsskiftet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

1. Hållbarhetsrapportering (CSRD):
Från och med 2024 införs EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som skärper kraven för företagens hållbarhetsrapportering.

Förändringen kommer att påverka olika företag vid olika tidpunkter:

• Från och med 1 januari 2024 (rapportering år 2025) för företag som redan omfattas av NFRD.

• Från och med 1 januari 2025 (rapportering år 2026) för stora företag som inte omfattas av NFRD.

• Från och med 1 januari 2026 (rapportering år 2027) för noterade små och medelstora företag samt små och icke-komplexa kreditinstitut.

2. Höjd flygskatt:
Vid årsskiftet ändras flygskatten, vilket leder till en ökad kostnad per passagerare med 76 till 504 kronor beroende på resans slutdestination.

3. Lägre bränsleskatt:
Bensinskatten (miljöklass 1) sänks med 60 öre per liter år 2024 jämfört med 2023. Även dieselbeskattningen minskas med 341 kronor per kubikmeter, vilket bryter med tidigare indexeringsregler.

4. Skatt på naturgrus och avfall:
Från och med 1 januari 2024 införs nya skattesatser: 22 kronor per ton för naturgrus och 725 kronor per ton för avfall. Dessa belopp kommer att omvärderas årligen med hänsyn till konsumentprisindex.

5. Matavfallssortering:
Från 2024 måste både hushåll och företag separera och samla in matavfall. Det blir fastighetsägarens ansvar att se till att lämpliga kärl finns för att samla in matavfall.

6. Förpackningsinsamling av kommuner:
Från 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från hushållen, antingen genom insamling nära fastigheter eller genom att placera ut lättillgängliga insamlingsplatser.

7. Producentansvar för däck:
Från och med den 1 januari 2024 måste däcktillverkare antingen tillhandahålla eller anlita en godkänd organisation för att samla in uttjänta däck. Godkännandet av dessa organisationer sker genom Naturvårdsverket.

8. Skrotningspremie för fler elbilar:
Mellan 2024 och 2025 avsätter regeringen årligen 250 miljoner kronor för att uppmuntra utfasningen av äldre bilar med förbränningsmotorer. Premien ges till dem som skrotar en äldre bil och köper eller leasar en elbil.

9. Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar:
Från 1 januari 2024 krävs att tillverkare eller importörer av kemiska blandningar för industriellt bruk lämnar nya uppgifter om giftighet till ECHAs inlämningsportal.

10. Max 15 procent plast i engångsmuggar:
Från 1 januari 2024 införs en ny regel som begränsar plasthalten i engångsmuggar till högst 15 procent.

11. Utsortering av bioavfall:
Från och med 1 januari 2024 måste både hushåll och företag separera och samla in bioavfall på ett särskilt sätt. Om du har bioavfall måste det hållas åtskilt från annat skräp. Om en förpackning innehåller bioavfall måste förpackningen och innehållet hållas separerade, även om det är flytande. Kravet på separat hantering gäller för ätlig olja eller liknande, men inte andra flytande bioavfall som kaffe, te, mjölk eller juice.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.