Liseberg första nöjesparken i världen med hållbarhetscertifering

Standard Liseberg blir första nöjesparken i världen att få en ISO 20121-certifiering. Nu siktar nöjesparken på att få med hela världen på sin hållbarhetsresa, och tiden är knapp.

Liseberg första nöjesparken i världen med hållbarhetscertifering
Liseberg blir första nöjesparken i världen att få en ISO 20121-certifiering. Foto: Liseberg

År 2025 ska Liseberg i Göteborg vara världsledande inom hållbar nöjesparksverksamhet. För att nå dit har företaget satt upp fem hållbarhetsmål, och 22 delmål. Som ett steg på vägen har nöjesparken nu fått certifieringen ISO 20121.

– Vi utmanar branschen globalt att följa med oss på den här resan. Vi vill engagera hela nöjesparksbranschen och hoppas att andra parker över hela världen inspireras att agera mer hållbart, på så vis kan vi göra verklig skillnad, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg, i ett uttalande.

Fakta

Lisebergs verksamhet ska senast 2025 bland annat:

  • Erbjuda ett 100 procent klimatneutralt Lisebergsbesök.
  • Ha minst 80 procent miljömärkt livsmedelssortiment.
  • Vara en av Sveriges 10 mest jämställda arbetsplatser.
  • Minska matsvinnet med 5 procent varje år.
  • Minska användningen av engångsartiklar varje år
  • Öka det hållbara resande till parken.

Hela Lisebergs senaste hållbarhetsrapport hittar du här.

https://www.liseberg.com/97022b4c/globalassets/hallbarhet/pdf/hallbarhetsredovisning_liseberg_2020_eng_low.pdf

Användes först under OS i London

ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012. Standarden täcker både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Certifieringen innebär att oberoende externa revisorer årligen följer upp hur väl Liseberg leder, styr och förbättrar nöjesparksverksamheten på ett hållbart sätt.

– Branschen har länge varit framstående inom sociala hållbarhetsfrågor, som tillgänglighet och engagemang i lokalsamhället. Miljö- och klimatfrågor har däremot inte varit lika högt på agendan, men nu ser vi ett ökat fokus och en positiv utveckling. En utveckling som vi på Liseberg är med och leder, säger Ylva Linder, hållbarhetschef på Liseberg, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.